Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

El reciclatge

Author: Garcia Aleix
Description: Trieu la resposta correcta
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Cal dipositar al contenidor verd les ampolles i els envasos de vidre...
A) sense els taps
B) en bosses de plàstic
C) sempre trencats
D) plens de líquid

2. Quin d’%27aquests residus no hem de llençar mai al contenidor groc?
A) envàs de iogurt
B) paper d%27alumini
C) brics
D) fusta

3. On s%27han de dipositar les piles?
A) al contenidor verd
B) al contenidor groc
C) al rebuig
D) Contenidor especial

4. Podem prevenir la generació de residus...
A) no contribuint a la recollida segregada de brossa
B) utilitzant productes de segona mà
C) utilitzant bosses de plàstic
D) no reutilitzant productes

5. On llençaríem la roba usada?
A) al contenidor groc
B) al contenidor de rebuig
C) al contenidor blau
D) en un contenidor especial

6. On hem de dipositar una nevera que no funciona?
A) al contenidor groc
B) al contenidor de rebuig
C) a la deixalleria
D) al costat dels contenidors

7. On llencem el paper d%27alumini?
A) al contenidor de rebuig
B) al contenidor blau
C) al contenidor groc
D) al contenidor orgànic

8. On hem de llençar els medicaments caducats?
A) al contenidor groc
B) en un contenidor específic (farmacia)
C) al contenidor de rebuig
D) al contenidor vermell

9. On dipositaríeu l%27oli usat?
A) en una ampolla de plàstic al contenidor del rebuig
B) en una ampolla de plàstic en un contenidor específic
C) en una ampolla de plàstic al contenidor d%27orgànic
D) en una ampolla de plàstic al contenidor groc

.