Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_title

Author: Tiganas Stefan
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Un graf este conex daca:
A) Are o componenta conexa
B) Nu are componente conexe
C) Are cel putin 2 componente conexe
D) Are un numar par de componente conexe

2. Un ciclu este Hamiltonian daca:
A) Contine toate nodurile grafului
B) Contine toate muchiile grafului
C) Este lant
D) Este si Eulerian

3. Care dintre urmatoarele valori pot reprezenta gradele nodurilor unui graf neorientat cu 6 noduri?
A) 1 1 1 1 2 1
B) 5 1 1 1 0 1
C) 5 2 2 2 1 2
D) 3 3 3 2 2 2

4. Suma unui graf neorientat cu n noduri si m muchii este:
A) 2*n
B) 2*m
C) 2(n-m)
D) n*m

5. Un graf este complet daca:
A) Suma gradelor este numar impar
B) Exista drum intre oricare 2 noduri
C) Exista muchie intre oricare 2 noduri
D) Suma gradelor este numar par

6. Câte grafuri neorientate, distincte, cu 4 vârfuri se pot construi?
A) 4^6
B) 2^6
C) 2^4
D) 6^2

7. Question
A) Adevarat
B) Fals
.