Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Qüestionari full de càlcul

Author: Terradelles Imma
Description: Hi ha una sola resposta possible
Keywords: calc, català, , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Com comença una fórmula?
A) %2b
B) FORM()
C) SUM()
D) =

2. Quin nom rep el document del full de càlcul?
A) full de càlcul
B) doc
C) llibre
D) full1, full2, full3

3. En una fórmula, per a que no variï la referència a una cel·la que volem que sigui invariable, hem d%27
A) escriure $ davant de la lletra i del número de la cel·la
B) indicar-la i copiar format
C) escriure $ només davant la lletra de la cel·la
D) escriure un altre igual (=)

4. Per a fer climogrames amb el Calc...
A) Cal indicar que les dades estan en files
B) hem de triar el diagrama de barres
C) Cal indicar que les dades estan en columnes
D) les dades han d%27estar en format de text

5. Per a canviar el nom d%27un full...
A) anem a fitxer/anomena i desa
B) fitxer/propietats
C) cliquem dues vegades al nom del full
D) escrivim el nom a la barra de fórmules

.