Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

test C1

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Care dintre următoarele instrucţiuni C%2b%2b are ca valoare numărul format din prima şi ultima cifră a numărului de 3 cifre memorat de n?
A) n / 10%2bn %25 100
B) n / 10*10%2bn %25 10
C) n /100*10%2bn %25 10
D) n-n / 10 %25 10

2. Ce se va afisa in urma executiei secventei de instructiuni? i=10; do{i=i%2b1; cout%3c%3c%22**%22;}while(i%3c=5);
A) ****
B) **
C) nimic
D) *****

3. Fraza %22cumpără acțiuni dacă produsul intern brut a crescut și vinde, în caz contrar%22 poate fi descris cu o:
A) structura liniara
B) structura alternativa
C) structura repetitiva
D) nu poate fi descrisa intr-un algoritm

4. În urma executarii secvenței: p=2; i=3; while(i%3c=5){ p=p*i; i=i%2b1;} valoarea lui p este:
A) 16
B) 24
C) 120
D) 60

5. Consideram int a=2; Care este valoarea rezultata in urma evaluării expresiei C%2b%2b 1/(2*a)
A) 0.25
B) 0.5
C) 0
D) eroare de sintaxă

6. Considerăm int a=2,b=5; Care este valoarea rezultată în urma evaluarii expresiei a%2b5 %3c b%2b2
A) 1
B) 0
C) 6
D) este obligatoriu sa folosim paranteze pentru a face evaluarea

7. Variabila x este de tip real.Care dintre expresiile C%2b%2b are valoarea 1 dacă și numai dacă numarul real memorat în variabila x aparține intervalului (5,8] ?
A) (x%3c8) %26%26 (x%3e=5)
B) (x%3c=8) || (x%3e5)
C) (x%3e8) || (x%3c=5)
D) (x%3c=8) %26%26 (x%3e5)

8. Care este rezultatul evaluării expresiei C/C%2b%2b de mai jos? 11*3/2*2/3
A) 2
B) 10
C) 2.75
D) 11

9. Indicaţi expresia care are valoarea 1 dacă şi numai dacă nr. memorat în var. întreagă x are exact două cifre, iar cifra unităţilor este nenulă.
A) (x/10)*(x%2510)!=0 %26%26 x/100==0
B) (x/10)*(x%2510)!=0 %26%26 x%25100==0
C) (x/10)%2b(x%2510)!=0 || x/100==0
D) (x/10)%2b(x%2510)!=0 || x%25100==0

10. Care dintre expresiile C/C%2b%2b de mai jos are valoarea 1 dacă si numai dacă numărul natural x are cifra unitătilor egală cu 5 si este un multiplu al numărului natural nenul y. natural nenul memorat în variabila y.
A) x%2510==5 %26%26 x%25y==0
B) x%2510==5 || x%25y==0
C) x%255==0 %26%26 x%25y==0
D) x%2510==5 %26%26 y%25x==0

11. Ce face secventa de mai jos: cin%3e%3en; k = 1; while (k %3c= n) { cout%3c%3ck–1; k = k %2b 2; }
A) Afişează câte numere naturale mai mici decât n sunt pare
B) Afişează numerele impare mai mici sau egale cu n
C) Afişează numerele pare mai mici sau egale cu n
D) Afişează numerele naturale mai mici sau egale cu n

12. Ce afiseaza secventa de mai jos: n=321; k = 0; while (n!=0) { k%2b%2b; n =n/10; } cout%3c%3ck;
A) 0
B) 1
C) 3
D) 6

13. Ce se va afişa dacă se citesc în ordine valorile 35, 12, 5 : cin %3e%3e b %3e%3e a %3e%3e c; cout%3c%3ca%3c%3c %22 %22 %3c%3cb%3c%3c %22 %22 %3c%3cc;
A) 35 12 5
B) 5 5 5
C) 12 35 5
D) 5 12 35

14. Atribuirea este o structură:
A) liniara
B) repetititiva cu test initial
C) repetititiva cu test final
D) alternativa

15. Care dintre următoarele expresii C%2b%2b este greșita din punct de vedere sintactic pentru x, y variabile de tip întreg.
A) 1%2bx*y
B) 1*xy
C) 1-x/y
D) 1/(x*y)

16. Care dintre urmatorii operatori C%2b%2b este relational?
A) %26%26
B) *
C) %3c=
D) =

17. Care din următoarele expresii are valoarea 1 (adevarat)?
A) (3 %3c 7) %26%26 (2 %3c 0) || (6 = = 4)
B) (3 %3c 7) || (2 %3c 0) || (6 = = 4)
C) (2 %3c 0) || (6 = = 4)
D) (2 %3c 0) %26%26 (6 = = 4)

18. Ce execută secvența de mai jos? cin %3e%3e n; k = 1; while (k %3c= n) { cout%3c%3c(k–1); k = k %2b 2; }
A) Afişează câte numere naturale mai mici decât n sunt pare
B) Afişează numerele impare mai mici sau egale cu n
C) Afişează numerele pare mai mici sau egale cu n
D) instrucţiunea repetitivă este infinită

19. Ce afişează secvenţa: n = 54535 ; k = 0 ; while (n %25 10 = = 5) {k%2b%2b ; n = n/10} cout%3c%3ck;
A) 0
B) 1
C) 3
D) Nimic. Sructura repetitiva infinita

20. Care din următoarele declaraţii de variabile este corectă:
A) double abc ;
B) float a %2b b ;
C) int 2ab;
D) double nr prim;

21. Variabila x este de tip întreg. Care expresie C/C%2b%2b care are valoarea 1 dacă şi numai dacă valoarea variabilei x are exact trei cifre.
A) x%251000==0 || x%25100!=0
B) x/1000==0 || x/100!=0
C) x%251000==0 %26%26 x%25100!=0
D) x/1000==0 %26%26 x/100!=0

22. Variabilele x şi y sunt de tip real. Expresia C/C%2b%2b !(x%3e0 %26%26 y%3e0) este echivalentă cu expresia:
A) x%3c=0 || y%3c=0
B) x%3c=0 %26%26 y%3c=0
C) x%3e0 || y%3e0
D) !(x%3e0) %26%26 !(y%3e0)

23. Var. x, y și z sunt de tip întreg și memorează nr nat. din [1,103]. Care expr. C/C%2b%2b are val 1 daca si numai daca x este mai mare decat y si z.
A) x*y%3ey*z %26%26 x*z%3ey*z
B) x*z%3ex*y %26%26 y*z%3ey*x
C) y*z%3ex*z %26%26 y*x%3ez*x
D) y*z%3ey*x %26%26 y*z%3ez*x

24. Var. întreagă x memorează un nr nat. cu cel puțin patru cifre nenule distincte. Expresia C/C%2b%2b a cărei valoare este egală cu cifra sutelor acestui număr este:
A) x/100
B) x%25100
C) (x/10)%2510
D) (x/100)%2510

25. Expresia C/C%2b%2b de mai jos are valoarea: 4%2b5%257*2
A) 4
B) 8
C) 9
D) 14

26. Indicați exp. C/C%2b%2b care are valoarea 1 dacă şi numai dacă nr. nat. memorat în variabila întreagă n este divizibil cu 2, dar NU şi cu 5
A) !((n%252==1) || (n%255==0))
B) (n%252==0) %26%26 (n%255==0)
C) (n%2510==0) || (n%255!=0)
D) (n%2510==0) %26%26 (n%252==0)

27. Variabila x este de tip întreg și poate memora un nr nat cu cel mult 2 cifre. Val. maximă pe care o poate avea expresia C/C%2b%2b x%257 este:
A) 6
B) 14.14
C) 93
D) 693

28. Valoarea expresiei C/C%2b%2b de mai jos este: 42/10*29/10
A) 6
B) 8
C) 11
D) 18

29. Variabilele x, y și z sunt nr. nat. nenule. Indicați șirul cresc pentru care exp. de mai jos are valoarea 1. !(z%3c=y) %26%26 y%3ex
A) x, y, z
B) y, z, x
C) z, x, y
D) z, y, x

.