Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

test C

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: instructiuni c%2b%2b, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Care dintre următoarele instrucţiuni C%2b%2b are ca valoare numărul format din prima şi ultima cifră a numărului de 3 cifre memorat de n?
A) n / 10%2bn %25 100
B) n / 10*10%2bn %25 10
C) n /100*10%2bn %25 10
D) n-n / 10 %25 10

2. Ce se va afisa in urma executiei secventei de instructiuni? i=10; do{i=i%2b1; cout%3c%3c%22**%22;}while(i%3c=5);
A) ****
B) **
C) nimic
D) *****

3. Fraza %22cumpără acțiuni dacă produsul intern brut a crescut și vinde, în caz contrar%22 poate fi descris cu o:
A) structura liniara
B) structura alternativa
C) structura repetitiva
D) nu poate fi descrisa intr-un algoritm

4. În urma executarii secvenței: p=2; i=3; while(i%3c=5){ p=p*i; i=i%2b1;} valoarea lui p este:
A) 16
B) 24
C) 120
D) 60

5. Consideram int a=2; Care este valoarea rezultata in urma evaluării expresiei C%2b%2b 1/(2*a)
A) 0.25
B) 0.5
C) 0
D) eroare de sintaxă

6. Considerăm int a=2,b=5; Care este valoarea rezultată în urma evaluarii expresiei a%2b3%3c=b%2b2
A) 1
B) 0
C) 6
D) este obligatoriu sa folosim paranteze pentru a face evaluarea

7. Variabila x este de tip real.Care dintre expresiile C%2b%2b are valoarea 1 dacă și numai dacă numarul real memorat în variabila x aparține intervalului (5,8] ?
A) (x%3c8) %26%26 (x%3e=5)
B) (x%3c=8) || (x%3e5)
C) (x%3e8) || (x%3c=5)
D) (x%3c=8) %26%26 (x%3e5)

8. Care este rezultatul evaluării expresiei C/C%2b%2b de mai jos? 11*3/2*2/3
A) 2
B) 10
C) 2.75
D) 11

9. Indicaţi expresia care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în variabila întreagă x are exact două cifre, iar cifra unităţilor este nenula
A) (x/10)*(x%2510)!=0 %26%26 x/100==0
B) (x/10)*(x%2510)!=0 %26%26 x%25100==0
C) (x/10)%2b(x%2510)!=0 || x/100==0
D) (x/10)%2b(x%2510)!=0 || x%25100==0

10. Care dintre expresiile C/C%2b%2b de mai jos are valoarea 1 dacă si numai dacă numărul natural x are cifra unitătilor egală cu 5 si este un multiplu al numărului natural nenul y. natural nenul memorat în variabila y.
A) x%2510==5 %26%26 x%25y==0
B) x%2510==5 || x%25y==0
C) x%255==0 %26%26 x%25y==0
D) x%2510==5 %26%26 y%25x==0

11. Ce face secventa de mai jos: cin%3e%3en; k = 1; while (k %3c= n) { cout%3c%3ck–1; k = k %2b 2; }
A) Afişează câte numere naturale mai mici decât n sunt pare
B) Afişează numerele impare mai mici sau egale cu n
C) Afişează numerele pare mai mici sau egale cu n
D) Afişează numerele naturale mai mici sau egale cu n

12. Ce afiseaza secventa de mai jos: n=321; k = 0; while (n!=0) { k%2b%2b; n =n/10; } cout%3c%3ck;
A) 0
B) 1
C) 3
D) 6

13. Ce se va afişa dacă se citesc în ordine valorile 4, 1, 56 : cin %3e%3e b %3e%3e a %3e%3e c; cout%3c%3ca%3c%3c %22 %22 %3c%3cb%3c%3c %22 %22 %3c%3cc;
A) 4 1 56
B) 1 56 4
C) 1 4 56
D) 56 4 1

14. Atribuirea este o structură:
A) liniara
B) repetititiva cu test initial
C) repetititiva cu test final
D) alternativa

15. Care dintre următoarele expresii C%2b%2b este greșita din punct de vedere sintactic pentru x, y variabile de tip întreg.
A) 1%2bx*y
B) 1*xy
C) 1-x/y
D) 1/(x*y)

16. Care dintre urmatorii operatori C%2b%2b este relational?
A) %26%26
B) *
C) %3c=
D) =

.