Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Termodünaamika TEST

Author: Schults Evi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ideaalse ja reaalse gaasi vahe on see, et ideaalse gaasi puhul arvestatakse molekulide ruumala ja nendevahelist vastastikmõjuga, kuid reaalse gaasi puhul seda ei tehta.
A) TRUE
B) FALSE

2. Füüsikalist keha või kehade kogumit, mis on piiritletud reaalse või kujuteldava piirpinnaga, nimetatakse
A) füüsikalsieks protsessiks
B) termodünaamiliseks protsessiks
C) termodünaamiliseks süsteemiks
D) Answer_4_(optional)

3. Mida nimetatakse võimsuseks?
A) Võimsuseks nimetatakse tehtavat pingutust
B) Võimsuseks nimetatakse töö tegemise kiirust.
C) Võimsuseks nimetatakse välisenergiate tööd.

4. Ideaalne gaas on reaalse gaasi lihtsaim mudel, kus mõttes oletatakse et:
A) Molekulidel on lõpmata elastsete kerakeste omadused
B) Molekulide liikumine on kulgliikumine
C) siseenergia on lõpmatult kokkusurutav
D) Molekulide vastasmõju seisneb ainult nende omavahelistes elastsetes põrgetes

5. Gaasidel on kolm põhilist termodünaamilist parameetrit -rõhk, ruumala ja temperatuur.
A) TRUE
B) FALSE

6. isobaarilises protsessis on muutumatu
A) rõhk
B) ruumala
C) temperatuur
D) Answer_4_(optional)

7. Termodünaamika esimest seadust võib ka sõnastatada järgnevalt: %22Igiliikuri (perpetuum mobile), mis tähendab et:
A) ehitamine on kindlustatud
B) ehitamine on võimalik
C) ehitamine on võimatu
D) Answer_4_(optional)

8. Termodünaamika on teadusharu, mis uurib soojusnähtusi arvestades kehade siseehitusega
A) TRUE
B) FALSE

9. Mida uurib termodünaamika?
A) soojusnähtusi
B) looduslike protsesse
C) soojusvoogude liikumist
D) energia üleminekuid ühest vormist teise

10. Mida nimetatakse absoluutseks nulliks?
A) vahepealne temperatuur
B) nullilähedane
C) minimaalne temperatuur
D) Answer_4_(optional)

11. Masina kasutegur on #kasuliku töö# ja selle saamiseks #kulutatud energia# suhe
A) kasuliku töö, kulutatud energia

12. Soojusülekanne on #energia# kandumine ühelt kehalt teisele
A) energia

13. Termodünaamiline tasakaal on olukord, kus keha T, p, ja V on püsinud pikka aega:
A) tasakaalus
B) võrdsena
C) muutumatuna
D) Answer_4_(optional)

14. Igapäevased soojusnähtused on: Igapäevased soojusnähtused on a) soojenemine‐jahtumine b) sulamine - tahkumine c) aurustumine - kondenseerumine
A) TRUE
B) FALSE
.