Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

termodünaamika

Author:
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Mis on soojushulga mõõtühikuks?

2. Mis on masina kasutegur?

3. Lõpeta soojusmasina kasuteguri valem η= ..

4. Nimeta 3 isoprotsessi.

5. Nimeta siseenergia muutumise viisid.

6. Mida ütleb termodünaamika kolmas seadus?

7. Nimeta 3 soojusmasinat.
A) Aurumasin
B) Sisepõlemismasin
C) Gaasiturbiin
D) Auto sumbuti

8. Mida ütleb Carnot teoree

9. Klassikaline (Newtoni seadustel põhinev) termodünaamika lähtub kolmest aluspostulaadist, mida nimetatakse ..
.