Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Terminid

Author: Korb Viive
Description: Leia õige tähendus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. minevik
1. pööramine
2. öeldis
3. lause
4. eesliide
5. olevik
6. asesõna
7. tulevik
8. käänamine
9. kääne
10. määrsõna
11. alus
12. nimisõna
13. arvsõna
14. eessõna
15. omadussõna

Answers:
0. приставка
1. числительное
2. подлежащее
3. местоимение
4. склонение
5. прилагательное
6. будущее время
7. падеж
8. наречие
9. сказуемое
10. пошедшее время
11. настоящее время
12. существительное
13. спряжение
14. предложение
15. предлог
.