Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Terminid

Author: Korb Viive
Description: Leia õige tähendus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. alus
1. eesliide
2. määrsõna
3. pööramine
4. nimisõna
5. eessõna
6. omadussõna
7. lause
8. minevik
9. olevik
10. kääne
11. tulevik
12. arvsõna
13. öeldis
14. käänamine
15. asesõna

Answers:
0. склонение
1. предлог
2. пошедшее время
3. подлежащее
4. будущее время
5. прилагательное
6. падеж
7. настоящее время
8. сказуемое
9. числительное
10. приставка
11. спряжение
12. наречие
13. существительное
14. предложение
15. местоимение
.