Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Terminid

Author: Korb Viive
Description: Leia õige tähendus
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. määrsõna
1. nimisõna
2. tulevik
3. alus
4. käänamine
5. eessõna
6. asesõna
7. pööramine
8. minevik
9. olevik
10. lause
11. öeldis
12. eesliide
13. arvsõna
14. kääne
15. omadussõna

Answers:
0. предложение
1. подлежащее
2. настоящее время
3. приставка
4. наречие
5. существительное
6. пошедшее время
7. будущее время
8. падеж
9. предлог
10. спряжение
11. прилагательное
12. числительное
13. местоимение
14. сказуемое
15. склонение
.