Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Terespol

Author: dan jus
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki na temat terytorium na którym położony jest dzisiejszy Terespol?
A) 1512
B) 1654
C) 1008
D) 1876

2. Jaki król był właścicielem wsi i często tam odpoczywał?
A) Jan Kazimierz
B) Kazimierz Jagielończyk
C) Bolesław Chrobry
D) Zygmunt III Waza

3. Do jakiej rodziny arystokrackiej w XVIII w. należał Terespol?
A) Zamoyskich
B) Czartoryskich
C) Lubomirskich
D) Ossolińskich

4. Od czego powstała nazwa Terespol?
A) od imienia żony właściciela
B) od imienia Św. Teresy
C) od imienia córki właściciela
D) imię Teresa podobało się właścicielowi

5. Nad jaka rzeka leży Terespol?
A) Wisła
B) Bug
C) Krzna
D) Czapelka

6. Ile mieszkańców posiada Terespol (stan 2011r.)
A) 5 886
B) 102
C) 412
D) 30 021

7. Jakie ślady obecności Żydów pozostały w Terespolu?
A) Synagoga
B) pozostałości cmentarza żydowskiego
C) Bejt ha-mitrasz
D) sierociniec dla dzieci żydowskich

8. Kto jest autorem ksiażek o koniach, których akcja dzieje się w Terespolu i okolicach?
A) Michał Idzikowski
B) Józef Ignacy Kraszewski
C) Ewa Bagłaj
D) Zygmunt Miłoszewski

9. Ile procent mieszkańców Terespola stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego (rok 1857)
A) 90,8%25
B) 75,14%25
C) 2,15%25
D) 10,47%25

10. W Terespolu znajduje się obelisk upamiętniajacy budowę szosy brzeskiej. W jakim mieście znajduje się identyczny obelisk?
A) Gdańsk
B) Brześć
C) Lublin
D) Warszawa

11. Jakiemu cudownemu wizerunkowi Maryi znajdujacemu się w cerkwi w Terespolu płynęły łzy?
A) Matce Bożej Karmiacej
B) Matce Boże Czułej
C) Matce Bożej Dodajacej Rozumu
D) Matce Bożej Szybko Spełniajacej Prośby

12. Jaki festiwal odbywa się co roku na przełomie stycznia i lutego?
A) Festiwal Ogórkowy
B) Festiwal Życia
C) Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
D) Mięzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

.