Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Tegusõnad: liit -, ühend- ja väljendtegusõnad

Author: Rikk Kristi
Description: Lohista sõna õige tegusõna liigi peale.
Keywords: tyripk, , , , , , online teaching

Content:
Groups:
1. Liittegusõnad
2. Väljendtegusõnad
3. Ühendtegsõnad
4. group_name4

Objects:
0. abi elluma
1. alla andma
2. silma torkama
3. väär kohtlema
4. ala hindama
5. peale hakkama
6. jalga laskma
7. üle elama
8. taas avama
9. ette kirjutama
10. korrale kutsuma
11. suud pruukima
12. ala koormama
13. lahku kirjutama
14. kindlaks jääma
15. häbi märgistama
16. rist küsitlema
17. peale kaebama
18. omaks võtma
19. välja vihastama
20. külm suitsutama
21. maha magama
22. pead murdma
23. kätte saama
.