Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Tarkvara

Author: Tõnisson Mari
Description: Otsi vasakul pool olevale sõnale paremalt poolt vastus.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Riistvara all mõeldakse ...
1. Kas WIN 7 on operatsiooni-süsteem?
2. Mitu juhet tuleb monitori tagant välja?
3. WIN XP ja MAC OS on ...
4. UNIX on rakendus-tarkvara.
5. Teksti arvutist kätte saamiseks kasutatakse ...
6. Mille peale salvestatakse arvutis olev info?
7. Mis tähtede vahel asub K täht?
8. Monitori peab ühendma ...
9. Millise seadmega saab teha tekstist koopia?
10. Tarkvara jaguneb ...
11. CD kuulamiseks asetatakse ta ...
12. Süsteemitarkvara tähtsaim komponent on ...
13. Arvuti pannakse käima ...
14. Mille abil saab fotosid arvutisse?
15. Kust tuleb arvutil välja hääl?

Answers:
0. 2
1. JAH
2. J ja L vahel
3. Kõvaketta
4. ... operatsiooni-süsteem.
5. Vasakut
6. Disketi
7. Kõrvaklappidest
8. ... printerit.
9. 3
10. ... operatsiooni- süsteemid
11. Skänneri
12. Koopiamasinaga
13. ... kaheks osaks.
14. EI
15. ... arvuti käega katsutavaid osi.
.