Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svakodnevica u srednjem vijeku

Author: Škrlac Matija
Description: Povežite pojmove s njihovim definicijama.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Bankari
1. Svjetovni velikaši
2. Vijeće građana
3. Pučani
4. Gradski knez
5. Selište
6. Crkveni dostojanstvenici
7. Manufakture
8. Feudalac
9. Vlastelinstvo
10. Alodij
11. Vazal
12. Patriciji
13. Seniorko-vazalni odnos
14. Cehovi i gilde
15. Koloni

Answers:
0. gradska vlastela
1. Upravitelj slobodnog grada.
2. Seljaci zakupnici.
3. Gospodar kmetova
4. Dio posjeda kojeg seljaci sami obrađuju za sebe.
5. visoko plemstvo
6. Zakonodavna, izvršna i sudska vlast.
7. Veleobrtničke radionice.
8. Podanik vladara (ratnik, vojni vođa)
9. biskupi, nadbiskupi, opati..
10. Strukovne bratovštine u koje se udružuju obrtnici i trgovci.
11. Odnos između seniora i vazala kojem daje feud.
12. gospodarev feud
13. Stanovnici grada koji se bave trgovinom i obrtom.
14. Zemlja koju kmetovi moraju obrađivati određenih dana.
15. Mijenjali jednu vrstu novca za drugu.
.