Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svakodnevica u srednjem vijeku

Author: Škrlac Matija
Description: Povežite pojmove s njihovim definicijama.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Cehovi i gilde
1. Seniorko-vazalni odnos
2. Gradski knez
3. Koloni
4. Patriciji
5. Svjetovni velikaši
6. Vazal
7. Alodij
8. Crkveni dostojanstvenici
9. Feudalac
10. Vijeće građana
11. Manufakture
12. Pučani
13. Selište
14. Vlastelinstvo
15. Bankari

Answers:
0. Gospodar kmetova
1. Zakonodavna, izvršna i sudska vlast.
2. biskupi, nadbiskupi, opati..
3. Mijenjali jednu vrstu novca za drugu.
4. gospodarev feud
5. Podanik vladara (ratnik, vojni vođa)
6. Dio posjeda kojeg seljaci sami obrađuju za sebe.
7. Strukovne bratovštine u koje se udružuju obrtnici i trgovci.
8. Stanovnici grada koji se bave trgovinom i obrtom.
9. gradska vlastela
10. Upravitelj slobodnog grada.
11. Zemlja koju kmetovi moraju obrađivati određenih dana.
12. visoko plemstvo
13. Odnos između seniora i vazala kojem daje feud.
14. Seljaci zakupnici.
15. Veleobrtničke radionice.
.