Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svakodnevica u srednjem vijeku

Author: Škrlac Matija
Description: Povežite pojmove s njihovim definicijama.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
biskupi, nadbiskupi, opati.., Odnos između seniora i vazala kojem daje feud., Zakonodavna, izvršna i sudska vlast., gospodarev feud, Veleobrtničke radionice., Gospodar kmetova, Dio posjeda kojeg seljaci sami obrađuju za sebe., Stanovnici grada koji se bave trgovinom i obrtom., Podanik vladara (ratnik, vojni vođa), visoko plemstvo, Upravitelj slobodnog grada., Mijenjali jednu vrstu novca za drugu., Zemlja koju kmetovi moraju obrađivati određenih dana. , Strukovne bratovštine u koje se udružuju obrtnici i trgovci., Seljaci zakupnici., gradska vlastela,

Crossword words:
PATRICIJI, VIJEĆE GRAĐANA, BANKARI, MANUFAKTURE, SENIORKO-VAZALNI ODNOS, FEUDALAC, CRKVENI DOSTOJANSTVENICI, CEHOVI I GILDE, KOLONI, PUČANI, SVJETOVNI VELIKAŠI, GRADSKI KNEZ, SELIŠTE, VLASTELINSTVO, VAZAL,
.