Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Test

Author: SCHIOPU Silviu-Dorin
Description: test grila cu posibil raspuns multiplu
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. În concurs cu mama defunctului, cota succesorală legală a soției supraviețuitoare este de:
A) 3/4.
B) 1/3.
C) 1/2.
D) Answer_4_(optional)

2. Este de drept nedemnă de a moșteni:
A) soția celui care lasă moștenirea, care, prin violență, I-a împiedicat pe acesta să revoce testamentul întocmit în favoarea sa.
B) persoana care, cu rea-credință, a distrus testamentul defunctului.
C) persoana condamnată penal pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenția de a-I ucide pe cel care lasă moștenirea.
D) Answer_4_(optional)

3. Reprezentarea succesorală operează chiar dacă:
A) reprezentantul a renunțat la moștenirea lăsată de reprezentat.
B) reprezentatul este nedemn față de defunct, cu condiția ca reprezentatul să nu fie în viață la data deschiderii moștenirii defunctului.
C) reprezentantul nu îndeplinește toate condițiile generale pentru a-I moșteni pe defunct.
D) Answer_4_(optional)

4. În materia moștenirii legale, bunicul defunctului:
A) este înlăturat de la moștenire de copilul fratelui defunctului.
B) nu înlătură de la moștenire pe fratele tatălui defunctului.
C) nu este înlăturat de la moștenire de soțul supraviețuitor.
D) Answer_4_(optional)

5. În cazul în care o moștenire legală se împarte între soția supraviețuitoare, mama defunctului și o soră geamănă a defunctului:
A) mama defunctului va culege 1/6 din moștenire.
B) fiecare va culege câte 1/3 din moștenire.
C) sora defunctului va culege 1/2 din moștenire.
D) Answer_4_(optional)

6. Dacă moștenirea legală de pe urma lui D. a fost acceptată de M. (mama defunctutui), S. (sora defunctului, din aceiași parinți), F. (fratele uterin al defunctului) și N. (nepotul defunctului rezultat din căsătoria surorii uterine a defunctului cu fratele consangvin al defunctului, ambii predecedați):
A) S. va culege tot atat cat M.
B) N. va culege mai mult decat M.
C) F. va culege mai puțin decat M.
D) Answer_4_(optional)

7. Potrivit dispoziţiilor Codului civil referitoare la devoluţiunea legală a moştenirii:
A) în cazul clasei a II-a de moștenitori, nu operează, în niciun caz, reprezentarea succesorală.
B) în cazul clasei a III-a de moștenitori, moștenirea se împarte în mod egal, când vin la moștenire în nume propriu, ori pe tulpină, când vin la moștenire prin reprezentare.
C) în cazul clasei a II-a de moştenitori, între colateralii privilegiați, împărțirea moștenirii se va realiza pe linii, atunci când aceștia sunt rude cu defunctul pe linii colaterale diferite.
D) Answer_4_(optional)

8. Potrivit regulilor devoluţiunii legale, în cazul în care moştenirea este acceptată de vărul primar V (copilul unchiului predecedat U1) și de unchiul U2, moștenirea va fi culeasă de:
A) vărul primar V împreună cu unchiul U2, în cote egale.
B) vărul primar V, în întregime.
C) unchiul U2, în întregime.
D) Answer_4_(optional)

9. Efectele nedemnității nu pot fi înlăturate:
A) tacit.
B) pentru nedemnitatea de drept.
C) prin reabilitarea nedemnului.
D) Answer_4_(optional)
.