Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

test subprograme

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Variabilele care apar in antetul unui subprogram, la declararea acestuia de numesc parametrii #.
A) formali

2. Parametrii transmişi prin referinţă nu pot fi modificaţi în interiorul subprogramului.
A) TRUE
B) FALSE

3. Orice subprogram trebuie să aibă cel puţin un parametru
A) TRUE
B) FALSE

4. In cazul transferului prin referinta, subprogramul primeste o adresa de memorie la care este stocata variabila primita ca parametru
A) TRUE
B) FALSE

5. In cazul transferului prin valoare, parametrului i se atribuie o valoare, o expresie sau continutul unei variabile de memorie.
A) TRUE
B) FALSE

6. Care dintre urmatoarele expresii reprezinta antetul corect al unui subprogram care verifica daca un vector transmis ca parametru are toate elementele egale?
A) int vec(int n, int a[20]);
B) void vec(int %26n, int %26a[20]);
C) int vec(int %26n, int a[20]);
D) vec(n, a);

7. Care dintre urmatoarele expresii reprezinta antetul corect al unui subprogram care primeste ca parametru un număr n si calculeaza în parametrii S si P suma si produsul cifrelor lui n?
A) int suma_prod(int n, int S, int P);
B) void suma_prod(int n, int %26S, int %26P);
C) int suma_prod(int n, int %26S, int %26P);
D) int suma_prod(int n);

8. Care dintre urmatoarele anteturi de program este un antet gresit?
A) int f (long x);
B) void f (int %26x, %26y);
C) void f (int %26x, int y);
D) float f (int x, int y);

9. Scrieti antetul corect al unui subprogram divi cu 2 parametrii, care primeste prin param. n un nr. nat, si returneaza prin param d, cel mai mic diviz. propriu al nr. n.

10. La transmiterea parametrilor prin referinta se transmit functiei:
A) valorile parametrilor actuali
B) valorile parametrilor formali
C) adresele parametrilor actuali
D) adresele parametrilor formali

11. Fie antetul urmator: void p(int a, float %26b, int c[100]). Apelul acestui subprogram poate fi:
A) cout%3c%3cp(a,b,c);
B) p(a, %26b, c);
C) p(a,b,c);
D) p(int a, int %26b, int c[100]);

12. Care dintre urmatoarele functii este utilizata pentru a calcula radicalul unui numar real x;
A) sqr(x);
B) sqrt(x);
C) exp(x);
D) abs(x);

13. Se considera subprogramul urmator. Care este valoarea returnata de functie daca a=3 si b=5? int f() {return ((a%252==0 %26%26 b%3e=1) ? 1:0);}
A) 1
B) 0
C) 3
D) nici una din variantele date

14. Un subprogram numit %22menu%22, care nu returneaza nimic si afiseaza rezultatul %22nimic%22 va fi:
A) int menu () {cout%3c%3c%22nimic%22;}
B) void menu () {cout%3c%3c%22nimic%22;}
C) void menu (char x) {x=%22nimic%22; cout%3c%3cx;}
D) void menu() { }

15. Precizati care dintre urmatoarele secvente contine un apel de functie:
A) int x;
B) if(x%3ep(x)) y=x*3;
C) y=p[x];
D) cout%3c%3cp;
.