Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

S i P oprema

Author:
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. ROM i RAM su
A) korisnička progrmaska oprema.
B) magnetski mediji.
C) memorije za pohranu podataka.
D) dodatna oprema računala.

2. LCD monitori rade na bazi
A) ioniziranog plina.
B) pohrane podataka.
C) katodne cijevi.
D) tekućih kristala.

3. Što ne čini standardnu strojnu opremu?
A) monitor
B) printer
C) miš
D) tipkovnica

4. Rom je memorija
A) koja se može samo čitati.
B) koja se može čitati, mijenjati i brisati.
C) koja se može i čitati i mijenjati.
D) koja se može čitati i mijenjati ali ne može brisati.

5. Ram je memorija koja se još naziva
A) vanjska memorija.
B) radna memorija.
C) prenosiva memorija.
D) spora memorija.

6. Procesor ima dva ovisna dijela:
A) aritmetički i logički.
B) aritmetičko-logički i upravljački.
C) upravljački i logički.
D) samo upravljački.

7. Koje od navedenih nije dodatna oprema:
A) skener
B) miš
C) mikrofon.
D) projektor.

8. Programska oprema se dijeli na:
A) sustavsku i standardnu.
B) dodatnu i korisničku.
C) standardnu i dodatnu.
D) sustavsku i korisničku.

9. Koji od navedenih ne ubrajamo u korisničku programsku opremu?
A) MS Word
B) Front Page
C) Internet Explorer
D) Windows XP

.