Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Strojna i programska oprema računala, 7. r., Petrovsko

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Procesor je %22srce%22 računala.
A) TRUE
B) FALSE

2. Brzina rada računala prvenstveno ovisi o brzini kojom procesor obrađuje podatke.
A) TRUE
B) FALSE

3. Brzina rada procesora ili radni takt mjeri se brojem izvršenih operacija u jedinici vremena i izražava se u hercima (Hz), odnosno većim jedinicama kao što su kiloherci, megaherci ili gigaherci.
A) TRUE
B) FALSE

4. Koliko u jednom taktu procesori mogu obrađivati bitova istodobno? Procesori mogu istodobno obrađivati #.
A) 32 ili 46 bitova
B) 64 ili 26 bitova
C) 32 ili 64 bitova
D) 24 ili 64 bitova

5. Da bi se iskoristile sve mogućnosti i prednosti 64-bitnog procesora, treba imati i 64-bitni operacijski sustav i 64-bitne aplikacije.
A) TRUE
B) FALSE

6. Procesor se ne može sastojati od jedne ili više procesorskih jezgri.
A) TRUE
B) FALSE

7. Što više jezgri računalo ima, to znači da može paralelno raditi #.
A) manje stvari
B) više stvari
C) jednak broj stvari
D) Answer_4_(optional)

8. Matična ploča još se naziva i #.
A) mozak računala
B) srce računala
C) kosti računala
D) kralježnica računala

9. Najpoznatiji proizvođači procesora su Intel i #.
A) AMD, amd

10. Kako bi svi dijelovi na matičnoj ploči računala mogli komunicirati koriste se:
A) RAM i ROM memorija
B) sabirnice
C) izlazni uređaji
D) pomoćni spremnici

11. Sabirnica prenoseći električne impulse prenosi informacije, tj. bitove.
A) TRUE
B) FALSE

12. Radna memorija još se naziva i:
A) ROM memorija
B) RAM memorija
C) SSD memorija
D) HDD memorija

13. Sadržaj radne memorije se kod isključivanja računala #.
A) briše
B) ne briše
D) Answer_4_(optional)

14. Veličina, tj. kapacitet današnjih tvrdih diskova izražava se u: #.
A) gigabajtima i terabajtima
B) magabajtima i hercima
C) gigahercima i megahercima
D) bajtima

15. Brzina današnjih čvrstih diskova mjeri se u broju okretaja u minuti, a to su: (više je točnih odgovora)
A) 5400 okretaja u minuti
B) 6200 okretaja u minuti
C) 7200 okretaja u minuti
D) 10000 okretaja u minuti

16. Danas se koriste brzi diskovi koji imaju naziv SSD. SSD stoji za:
A) Security Solid Disk
B) Solid State Drive
C) Slow State Drive
D) Superior State Drive

17. Multimedija označava povezanost #.
A) istovrsnog medija
B) više medija
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

18. Svaki videozapis, slika, audiozapis i dr. u računalo se pohranjuju u binarnom obliku.
A) TRUE
B) FALSE

19. Formate datoteka razlikujemo po #.
A) datotečnom nazivu
B) datotečnoj veličini
C) datotečnom nastavku

20. Datotečni nastavak obično ima (upiši broj) # slova iza imena datoteke.
A) tri, 3

21. Sažimanje (komprimiranje) označava smanjivanje veličine datoteke.
A) TRUE
B) FALSE

22. Formati za pohranjivanje slike koji imaju nastavak .jpg, .gif, .png #.
A) koriste sažimanje
B) ne koriste sažimanje
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

23. Format za pohranjivanje slike s nastavkom .bmp koristi sažimanje.
A) TRUE
B) FALSE

24. Nastavci za pohranjivanje videozapisa su: #.
A) .wmv, .avi
B) .tiff, .avi
C) .mpg, wma
D) Answer_4_(optional)

25. Operacijski sustav Windows ima ugrađen program za sažimanje datoteka u #.
A) zip format
B) wav format
C) bmp format

26. E-poštom je pogodnije slati nekomprimirane datoteke.
A) TRUE
B) FALSE

27. Koliko jedan megaherc (1 MHz) ima herca (Hz) ako 1 Hz označava jednu operaciju u sekundi? 1 MHz ima # Hz.
A) 1 milijun, jedan milijun, milijun, 1000000, 1000 000

28. Ako je naziv datoteke svijet.txt, datotečni je nastavak #.
A) .txt, txt

29. Koliko operacija u sekundi izvrši procesor kojemu brzina rada iznosi 3 GHz? Procesor izvrši # operacija u sekundi.
A) 3 milijarde, tri milijarde, tri milijardi, 3 milijardi
.