Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svjetle i tamne strane Crkve

Author: Hrastović Karolina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. prosjački redovi
1. mračne strane Crkve
2. dva muška redovnička reda
3. Najsvečanija vrasta papinskog pisma
4. evangelizacija
5. Pariz,Bologna, Oxford,Beč
6. kad završava srednji vijek
7. Osnivač franjevačkog reda
8. veliki istočni raskol Crkve
9. tko je sastavio glagoljicu
10. preveli Bibliju na slavenski jezik
11. širili kršćanstvo među slavenskim narodima
12. odlučivala o imenovanju biskupa u srednjem vijeku
13. Crkva u srednjem vijeku
14. otac zapadne kulture
15. kad je započeo srednji vijek

Answers:
0. Bula
1. sv. Ćiril
2. današnja i srednjovijekovna sveučilišta
3. Ćiril i Metod
4. dominikanci i franjevci
5. država
6. 1054.godine
7. raskol ,križarski ratovi,inkvizicija
8. Sv.Benedikt
9. Ćiril i Metod
10. 476.g.
11. otkrićem Amerike
12. moćna i bogata, brine više o materijalnom
13. Sv.Franjo Asiški
14. benediktinci i franjevci
15. naviještanje radosne vijesti
.