Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svjetle i tamne strane Crkve

Author: Hrastović Karolina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Osnivač franjevačkog reda
1. preveli Bibliju na slavenski jezik
2. širili kršćanstvo među slavenskim narodima
3. kad završava srednji vijek
4. dva muška redovnička reda
5. kad je započeo srednji vijek
6. Crkva u srednjem vijeku
7. tko je sastavio glagoljicu
8. veliki istočni raskol Crkve
9. evangelizacija
10. otac zapadne kulture
11. mračne strane Crkve
12. prosjački redovi
13. odlučivala o imenovanju biskupa u srednjem vijeku
14. Najsvečanija vrasta papinskog pisma
15. Pariz,Bologna, Oxford,Beč

Answers:
0. 1054.godine
1. raskol ,križarski ratovi,inkvizicija
2. 476.g.
3. Sv.Franjo Asiški
4. država
5. benediktinci i franjevci
6. moćna i bogata, brine više o materijalnom
7. Ćiril i Metod
8. sv. Ćiril
9. Ćiril i Metod
10. otkrićem Amerike
11. naviještanje radosne vijesti
12. dominikanci i franjevci
13. Sv.Benedikt
14. današnja i srednjovijekovna sveučilišta
15. Bula
.