Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svjetle i tamne strane Crkve

Author: Hrastović Karolina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. tko je sastavio glagoljicu
1. veliki istočni raskol Crkve
2. kad je započeo srednji vijek
3. prosjački redovi
4. širili kršćanstvo među slavenskim narodima
5. dva muška redovnička reda
6. preveli Bibliju na slavenski jezik
7. otac zapadne kulture
8. mračne strane Crkve
9. odlučivala o imenovanju biskupa u srednjem vijeku
10. Osnivač franjevačkog reda
11. Pariz,Bologna, Oxford,Beč
12. Crkva u srednjem vijeku
13. kad završava srednji vijek
14. evangelizacija
15. Najsvečanija vrasta papinskog pisma

Answers:
0. Sv.Franjo Asiški
1. Ćiril i Metod
2. dominikanci i franjevci
3. raskol ,križarski ratovi,inkvizicija
4. otkrićem Amerike
5. današnja i srednjovijekovna sveučilišta
6. moćna i bogata, brine više o materijalnom
7. naviještanje radosne vijesti
8. Bula
9. država
10. 1054.godine
11. Sv.Benedikt
12. sv. Ćiril
13. Ćiril i Metod
14. 476.g.
15. benediktinci i franjevci
.