Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svjetle i tamne strane Crkve

Author: Hrastović Karolina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. prosjački redovi
1. veliki istočni raskol Crkve
2. odlučivala o imenovanju biskupa u srednjem vijeku
3. Crkva u srednjem vijeku
4. otac zapadne kulture
5. Osnivač franjevačkog reda
6. mračne strane Crkve
7. dva muška redovnička reda
8. Pariz,Bologna, Oxford,Beč
9. preveli Bibliju na slavenski jezik
10. tko je sastavio glagoljicu
11. evangelizacija
12. širili kršćanstvo među slavenskim narodima
13. Najsvečanija vrasta papinskog pisma
14. kad završava srednji vijek
15. kad je započeo srednji vijek

Answers:
0. naviještanje radosne vijesti
1. otkrićem Amerike
2. 476.g.
3. država
4. Sv.Franjo Asiški
5. Bula
6. dominikanci i franjevci
7. današnja i srednjovijekovna sveučilišta
8. 1054.godine
9. Ćiril i Metod
10. raskol ,križarski ratovi,inkvizicija
11. Sv.Benedikt
12. Ćiril i Metod
13. sv. Ćiril
14. moćna i bogata, brine više o materijalnom
15. benediktinci i franjevci
.