Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Svjetle i tamne strane Crkve

Author: Hrastović Karolina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Najsvečanija vrasta papinskog pisma
1. prosjački redovi
2. veliki istočni raskol Crkve
3. kad je započeo srednji vijek
4. širili kršćanstvo među slavenskim narodima
5. preveli Bibliju na slavenski jezik
6. kad završava srednji vijek
7. evangelizacija
8. tko je sastavio glagoljicu
9. odlučivala o imenovanju biskupa u srednjem vijeku
10. Osnivač franjevačkog reda
11. Pariz,Bologna, Oxford,Beč
12. mračne strane Crkve
13. otac zapadne kulture
14. Crkva u srednjem vijeku
15. dva muška redovnička reda

Answers:
0. današnja i srednjovijekovna sveučilišta
1. otkrićem Amerike
2. sv. Ćiril
3. 476.g.
4. država
5. Ćiril i Metod
6. Bula
7. Ćiril i Metod
8. naviještanje radosne vijesti
9. dominikanci i franjevci
10. Sv.Benedikt
11. Sv.Franjo Asiški
12. raskol ,križarski ratovi,inkvizicija
13. 1054.godine
14. benediktinci i franjevci
15. moćna i bogata, brine više o materijalnom
.