Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. trojitý
1. snáď
2. doň
3. matkinými
4. plastová
5. popod
6. beh
7. viacero
8. náhodou
9. pylón
10. soľ
11. desatoraká
12. začalo
13. ej
14. rozhodný
15. akými

Answers:
0. neurčité zámeno
1. vzťahové prídavné meno
2. opytovacie zámeno
3. skupinová číslovka
4. konkrétne podstatné meno
5. akostné prídavné meno
6. ukazovacie zámeno
7. vymedzovacie zámeno
8. radová číslovka
9. predložka
10. základná číslovka
11. príslovka
12. zámeno
13. druhová číslovka
14. hromadné podstatné meno
15. citoslovce
.