Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vodstvo
1. podeň
2. pylón
3. doň
4. ej
5. akými
6. beh
7. desatoraká
8. takýchto
9. nik
10. náhodou
11. Chinorany
12. popod
13. snáď
14. viacero
15. pretože

Answers:
0. konkrétne podstatné meno
1. vymedzovacie zámeno
2. pomocné sloveso
3. vzťahové prídavné meno
4. ukazovacie zámeno
5. častica
6. zámeno
7. citoslovce
8. spojka
9. akostné prídavné meno
10. abstraktné podstatné meno
11. látkové podstatné meno
12. privlastňovacie prídavné meno
13. radová číslovka
14. opytovacie zámeno
15. osobné zámeno
.