Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vodstvo
1. rozhodný
2. Chinorany
3. pretože
4. náhodou
5. viacero
6. takýchto
7. doň
8. niekým
9. beh
10. plastová
11. ej
12. popod
13. nik
14. desatoraká
15. snáď

Answers:
0. častica
1. zámeno
2. vymedzovacie zámeno
3. abstraktné podstatné meno
4. pomocné sloveso
5. konkrétne podstatné meno
6. citoslovce
7. opytovacie zámeno
8. osobné zámeno
9. skupinová číslovka
10. vzťahové prídavné meno
11. predložka
12. privlastňovacie prídavné meno
13. akostné prídavné meno
14. ukazovacie zámeno
15. hromadné podstatné meno