Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. začalo
1. pylón
2. rozhodný
3. pretože
4. soľ
5. päťdesiatemu piatemu
6. viacero
7. niekým
8. plastová
9. beh
10. matkinými
11. doň
12. vodstvo
13. ej
14. podeň
15. náhodou

Answers:
0. spojka
1. pomnožné podstatné meno
2. pomocné sloveso
3. abstraktné podstatné meno
4. osobné zámeno
5. vymedzovacie zámeno
6. látkové podstatné meno
7. citoslovce
8. akostné prídavné meno
9. ukazovacie zámeno
10. privlastňovacie prídavné meno
11. základná číslovka
12. radová číslovka
13. konkrétne podstatné meno
14. príslovka
15. násobná číslovka
.