Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. doň
1. päťdesiatemu piatemu
2. popod
3. trojitý
4. náhodou
5. viacero
6. desatoraká
7. pretože
8. podeň
9. matkinými
10. vodstvo
11. snáď
12. začalo
13. Chinorany
14. beh
15. pylón

Answers:
0. osobné zámeno
1. akostné prídavné meno
2. zámeno
3. násobná číslovka
4. konkrétne podstatné meno
5. vymedzovacie zámeno
6. radová číslovka
7. hromadné podstatné meno
8. druhová číslovka
9. pomocné sloveso
10. abstraktné podstatné meno
11. neurčité zámeno
12. látkové podstatné meno
13. citoslovce
14. pomnožné podstatné meno
15. predložka
.