Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. päťdesiatemu piatemu
1. pretože
2. beh
3. soľ
4. doň
5. pylón
6. desatoraká
7. podeň
8. plastová
9. začalo
10. matkinými
11. ej
12. rozhodný
13. snáď
14. vodstvo
15. náhodou

Answers:
0. abstraktné podstatné meno
1. základná číslovka
2. pomnožné podstatné meno
3. spojka
4. ukazovacie zámeno
5. častica
6. vymedzovacie zámeno
7. akostné prídavné meno
8. násobná číslovka
9. neurčité zámeno
10. citoslovce
11. zámeno
12. opytovacie zámeno
13. radová číslovka
14. predložka
15. druhová číslovka