Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. náhodou
1. niekým
2. podeň
3. rozhodný
4. beh
5. doň
6. matkinými
7. desatoraká
8. ej
9. snáď
10. začalo
11. popod
12. trojitý
13. päťdesiatemu piatemu
14. takýchto
15. nik

Answers:
0. pomnožné podstatné meno
1. ukazovacie zámeno
2. násobná číslovka
3. opytovacie zámeno
4. častica
5. radová číslovka
6. citoslovce
7. akostné prídavné meno
8. predložka
9. látkové podstatné meno
10. abstraktné podstatné meno
11. zámeno
12. privlastňovacie prídavné meno
13. skupinová číslovka
14. konkrétne podstatné meno
15. vymedzovacie zámeno
.