Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. desatoraká
1. pretože
2. Chinorany
3. akými
4. doň
5. náhodou
6. ej
7. plastová
8. soľ
9. snáď
10. niekým
11. päťdesiatemu piatemu
12. trojitý
13. beh
14. viacero
15. vodstvo

Answers:
0. pomocné sloveso
1. pomnožné podstatné meno
2. predložka
3. konkrétne podstatné meno
4. hromadné podstatné meno
5. privlastňovacie prídavné meno
6. násobná číslovka
7. zámeno
8. látkové podstatné meno
9. skupinová číslovka
10. príslovka
11. opytovacie zámeno
12. radová číslovka
13. vymedzovacie zámeno
14. akostné prídavné meno
15. osobné zámeno
.