Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. akými
1. snáď
2. vodstvo
3. desatoraká
4. Chinorany
5. matkinými
6. viacero
7. popod
8. začalo
9. soľ
10. ej
11. päťdesiatemu piatemu
12. rozhodný
13. podeň
14. niekým
15. trojitý

Answers:
0. násobná číslovka
1. ukazovacie zámeno
2. druhová číslovka
3. vymedzovacie zámeno
4. privlastňovacie prídavné meno
5. citoslovce
6. neurčité zámeno
7. spojka
8. akostné prídavné meno
9. pomocné sloveso
10. skupinová číslovka
11. konkrétne podstatné meno
12. hromadné podstatné meno
13. vzťahové prídavné meno
14. predložka
15. abstraktné podstatné meno
.