Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Urcovanie slovnych druhov

Author: Kubašková Alena
Description: Určte slovný druh nasledujúcich slov:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. beh
1. Chinorany
2. rozhodný
3. náhodou
4. trojitý
5. podeň
6. začalo
7. snáď
8. viacero
9. pretože
10. desatoraká
11. päťdesiatemu piatemu
12. pylón
13. akými
14. niekým
15. niekoľko

Answers:
0. základná číslovka
1. skupinová číslovka
2. abstraktné podstatné meno
3. osobné zámeno
4. častica
5. druhová číslovka
6. akostné prídavné meno
7. neurčité zámeno
8. pomnožné podstatné meno
9. konkrétne podstatné meno
10. citoslovce
11. vzťahové prídavné meno
12. príslovka
13. opytovacie zámeno
14. predložka
15. privlastňovacie prídavné meno
.