Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Logičke izjave i logičke funkcije

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Istinitost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
A) TRUE
B) FALSE

2. Lažnost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
A) TRUE
B) FALSE

3. Je li sljedeća izjava logička izjava: 25.12. u RH slavi se Božić.
A) TRUE
B) FALSE

4. Logička izjava se ne može dokazati i/ili provjeriti.
A) TRUE
B) FALSE

5. Znak %3c ima značenje (više je točnih odgovora):
A) prethodi
B) dolazi ispred
C) manje od
D) lijevo od

6. Znak %3e ima značenje (više je točnih odgovora):
A) veće od
B) desno od
C) slijedi
D) dolazi iza

7. Je li 8%3e9?
A) TRUE
B) FALSE

8. b%3ec
A) TRUE
B) FALSE

9. p%3cž
A) TRUE
B) FALSE

10. ponedjeljak %3c utorak
A) TRUE
B) FALSE

11. subota %3e srijeda
A) TRUE
B) FALSE

12. Izjava %22Jasmina je zaljubljena u Josipa%22 naziva se objektivna izjava.
A) TRUE
B) FALSE

13. Izjava %22Najljepši dio dana je poslijepodne od 17-18h%22 je subjektivna izjava.
A) TRUE
B) FALSE

14. Tablicu u koju upisujemo lažnost ili točnost izjava (0 ili 1) nazivamo tablicom #.
A) istinitosti

15. Izjavu možemo zamijeniti simbolom i u tom slučaju simbol nazivamo #.
A) varijablom

16. Funkciju čija je vrijednost suprotna vrijednosti varijable nazivamo #.
A) negacija, negacijom

17. %22Ako prođem s odličnim uspjehom i uzornim vladanjem, upisat ću srednju školu koju želim%22 naziva se: #.
A) disjunkcija
B) konjunkcija
C) negacija
D) identiteta

18. Neka logičke izjave glase: A = %22Zima počinje 15. siječnja%22. B = %22Tjedan ima 7 dana%22. Ako izjave povežemo logičkom operacijom ILI, tako da je C = A ILI B, koja je vrijednost logičke varijable C? Vrijednost je: #.
A) 0
B) 1
C) nema vrijednosti
D) Answer_4_(optional)

19. Logička operacija ILI još se naziva i:
A) negacija
B) identiteta
C) konjunkcija
D) disjunkcija

20. Logičkih sklopova na procesoru računala ima #.
A) na stotine
B) na desetine
C) na milijarde
D) bezbroj

21. Dio procesora koji izvodi aritmetičke i logičke operacije naziva se # jedinica.
A) aritmetičko-logička, aritmetičko - logička, aritmetičko logička

22. Na procesoru postoji i # koja omogućuje, upravlja i nadzire sve procese i upravlja radom svih dijelova računala.
A) upravljačka jedinica

23. Podatke koje obrađuje i rezultate obrade podataka procesor pohranjuje u #.
A) registre, registar

24. NE (NOT) sklop ima 2 ulaza.
A) TRUE
B) FALSE
.