Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Križanka

Author: Cerar Spela
Description: Reši križanko
Keywords: Križanka, Skladnja, , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Osebek je zložen priredno/______________, Beseda, s katero je v dopolnjevalni povedi izražen ponovljeni podatek, Osebek je zložen neenakovredno/_________, Stavčni člen, ki izraža dogajanje, Stavčni člen, ki nosi podatek o tem, koga dejanje v povedku prizadeva, Dvogovorno besedilo sestoji iz ___________, Večstavčnim povedim pravimo lahko tudi _________ povedi,

Crossword words:
POVEDEK, ZLOŽENE, NAVEZNIK, PODREDNO, REPLIK, ENAKOVREDNO,
.