Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Iedzimtas sirdskaites

Author: Sustere Liva
Description:
Keywords: sirdskaites, pediatrija, , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Biežākā %22zilā%22 tipa sirdskaite
A) Fallo tetrāde
B) kopējs ātrijs
C) A0 koarktācija
D) MV stenoze

2. Fallo tetrādes klīnika:
A) Cianoze atkarībā no stenozes pakāpes. Progresējoša
B) Bieži trokšņi plaušās, %22astmas%22 diagnoze
C) Klaudzošs 1. tonis
D) 3/6 sistolisks troksnis 3 ribstarpā pa kreisi, drebēšana

3. Atvērta arteriālā vada (PDA) klīnika
A) Zīdaiņiem- Pastiprinātas ictus pulsācijas.
B) Bieži trokšņi plaušās, %22astmas%22 diagnoze
C) Klaudzošs 1. tonis
D) ↑ dzimšanas svars

4. Fallo tetrāde
A) 10-15%25 no VCC (vitium cordis congenitum)
B) Asociējas ar 2.hromosomas mikrodelēciju
C) Asociējas ar 22.hromosomas mikrodelēciju
D) 8%25 ASD

5. Fallo tetrāde
A) Asociējas ar 22.hromosomas mikrodelēciju
B) 15%25 ASD
C) 6%25 no VCC
D) Biežākā “zilā’’ tipa sirdskaite

6. Fallo tetrāde klīniskās pazīmes
A) Rtg %3e 6mēn. bagātīgs asinsvadu zīmējums
B) palielināts Hb
C) samazināts Ht
D) samazināts sO2,

7. Fallo tetrāde klīniskās pazīmes
A) Rtg bagātīgs asinsvadu zīmējums
B) palielināts Hb
C) samazināts Ht
D) kreisā ventrikula hipertrofija

8. Fallo tetrāde - taktika
A) Propranola terapija
B) Endokardīta profilakse
C) Digoksīna terapija
D) Operē pusaudžu gados

9. Fallo tetrāde - taktika
A) Kontraindicēts Digoksīns
B) Endokardīta profilakse
C) Sirds transplantācija
D) Operē pusaudžu gados

10. Atvērts arteriāls vads ( PDA )
A) 5-10%25 no VCC
B) Biežāk, ja dzīvo augsti kalnos %3e4500m
C) Zēni : Meitenes 3: 1
D) vēlīni dzimušiem

11. PDA
A) Zēni : Meitenes 1: 3
B) 5-10%25 no VCC
C) Biežāk, ja dzīvo pie jūras.
D) 3%25 no VCC

12. Atvērts arteriāls vads ( PDA )
A) i/uterīnā peridā asinsvads noslēdzas 72 h pēc dzimšanas
B) labā ventrikula hipertrofija
C) aritmiju izraisīta pēkšņa nāve
D) Kardiovaskulāras mazspējas pazīmes

13. KREISĀS SIRDS HIPOPLĀZIJAS SINDROMS( KSHS )
A) Asociējas ar VSD -10%25.
B) Asociējas ar Ao koarktāciju -75%25.
C) Sastop 80%25 no VCC
D) Neattīstīts kr. ventrikuls;

14. KREISĀS SIRDS HIPOPLĀZIJAS SINDROMS( KSHS )
A) Sastop 1%25 no VCC ( 9%25 no jaundzimušo VCC).
B) Asociējas ar VSD 68%25.
C) neattīstīts labasi ventrikuls
D) Biežākais iemesls nāvei līdz 1mēn.vecumam.

15. KREISĀS SIRDS HIPOPLĀZIJAS SINDROMS( KSHS )
A) Asociējas ar Ao koarktāciju -75%25.
B) Asociējas ar VSD -10%25.
C) Sastop 61%25 no VCC
D) Asociējas ar lielu ASD -15 %25.

16. KSHS klīniskās pazīmes
A) Astupa rād.- metabola alkaloze.
B) EKG - apstiprina diagnozi
C) RTG-hipervolēmija plaušās, sirds ēna N vai↑.
D) EHO –apstiprina diagnozi.

17. KSHS klīniskās pazīmes
A) tahikardija, tahipnoe, dispnoe.
B) Klaudzošs II tonis
C) Astupa rād.- metabola acidoze, hipoksēmija.
D) vājš perifērais pulss

18. KSHS taktika
A) Prostin infūzija
B) Sirds transplantācija
C) Norwood OP agrīnā vecumā
D) O2 inhalācijas

19. KSHS taktika
A) Kontraindicētas O2 inhalācijas
B) Ātriju balonseptostomija = Rashkind proc.
C) intubācija- MPV ar 21%25 O2
D) Prostin infūzija ir kontraindicēta.

20. KSHS komplikācijas
A) Psihomotorās attīstības traucējumi.
B) Postoperatīvi – alkaloze
C) Pēc Norwood OP- Ao loka obstrukcija
D) Postoperatīvi- nieru, aknu mazspēja

21. MAĂISTRĀLO ASINSVADU TRANSPOZĪCIJA
A) Cianoze
B) Otrā biežākā zilā tipa sirdskaite ( 16%25)
C) samazināts dzimšanas svars
D) Zēni : meitenes 1:3

22. MAT pazīmes
A) Zēni : meitenes 3 : 1
B) EKG- agrīni N ,vēlāk lb. ventr. hipertrofija
C) Astrupa rād. – hipoksēmija, acidoze
D) Pirmā biežākā zilā tipa sirdskaite

23. MAT klasifikācija
A) Ar intaktu ventrikulu starpsienu
B) primārs
C) sekundārs
D) Ar ventrikulu starpsienu defektu

24. MAT ar ventrikulu starpsienu defektu
A) ar PA stenozi
B) bez PA stenozes
C) ar ↑ asinsvadu pretestību plaušās
D) ar normālu asinsvadu pretestību plaušās

25. MAT taktika
A) Prostin infūzija
B) Balonseptotomija
C) Digoksīna infūzija
D) Metabolo rād. korekcija

26. MAT taktika - Ķirurģiska korekcija
A) ‘’Swich ‘’ operācija (samaina PA, AO, koronāros)
B) Mustard / Senning OP (intraatriāla ielāps)
C) Rastelli OP (homografts no kr.ventrikula uz PA)
D) (“Waldhausen flap’’

27. MAT komplikācijas
A) Letalitāte –nesaņemot th 30%25- 1 dzīves nedēļā
B) Plaušu obstruktīvās slimības.
C) Aritmiju izraisīta pēkšņa nāve.
D) Psihomotorās attīstības traucējumi

28. AORTAS KOARKTĀCIJA
A) 6%25 no VCC
B) Zēni : meitenes 3 : 1
C) Asociējas ar Kušinga sindromu
D) Asociējas ar 22.hr.mikrodelēciju,

29. Ao koarktācija
A) Descendējošās torakālās aortas sašaurinājums
B) Bieži asociējas ar PDA, VSD, divviru AoV
C) Descendējošās abdominālās aortas sašaurinājums
D) Tērnera sy

30. Ao koarktācijas veidi
A) Preduktāla
B) Pseidokoarktācija
C) Jukstaduktāla
D) Postduktāla

31. Ao koarktācijas pazīmes
A) Vājš pulss uz apakšējām ekstremitātēm
B) Arteriāla hipotensija
C) Sistolisks troksnis pārvadās uz padusi, muguru
D) ↑ dzimšanas svars

32. Ao koarktācijas pazīmes
A) Arteriāla hipertensija
B) Sistolisks troksnis pārvadās uz vēderu
C) Akūta KVM
D) Vājš pulss uz augšējām ekstremitātēm

33. Ao koarktācija- taktika
A) “Waldhausen flap’’- ielāps
B) Balonangioplastija pie rekoarktācijām
C) Gals- galā operācija
D) Prostin th

.