Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Silbid

Author: Seller Mai
Description: Pane käsi lõua alla ja silbita sõna suuliselt. Seejärel leia õige silp ja trüki see kasti sisse.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Kirjuta lünka 2. silp. papist - #
A) pist

2. Kirjuta lünka 2. silp. punane - #
A) na

3. Kirjuta lünka 1. silp. kaunis - #
A) kau

4. Kirjuta lünka 1. silp. soovib - #
A) soo

5. Kirjuta lünka 3. silp. roheline - #
A) li

6. Kirjuta lünka 1. silp. lennuk - #
A) len

7. Kirjuta lünka 2. silp. rebane - #
A) ba

8. Kirjuta lünka 2. silp. kommid - #
A) mid

9. Kirjuta lünka 3. silp. heledalt - #
A) dalt

10. Milline nendest sõnadest on ühesilbiline sõna? karu, sile, seen, tore, vanad #
A) seen

11. Milline nendest sõnadest on ühesilbiline sõna? käru, aru, pani, laud, vale #
A) laud
.