Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kinagigiliwan
1. magsasaka
2. bulubundukin
3. mangangalakal
4. sasakyan
5. turismo
6. lalawigan
7. kalakalan
8. Indonesia
9. daungan
10. kargador
11. tsuper
12. produkto
13. inaangkat
14. pangingisda
15. hanapbuhay

Answers:
0. transportasyon
1. lokasyon sa baybayin ng dagat
2. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
3. pinagkakakitaan o trabaho
4. anyong lupa
5. taong nagtatanim sa sakahan
6. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
7. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
8. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
9. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
10. probinsya
11. bansa
12. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
13. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
14. pinagkukuhanan
15. nagmamneho ng dyip