Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. inaangkat
1. kinagigiliwan
2. produkto
3. pangingisda
4. mangangalakal
5. Indonesia
6. bulubundukin
7. kalakalan
8. kargador
9. daungan
10. sasakyan
11. magsasaka
12. hanapbuhay
13. turismo
14. tsuper
15. lalawigan

Answers:
0. taong nagtatanim sa sakahan
1. nagmamneho ng dyip
2. bansa
3. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
4. pinagkukuhanan
5. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
6. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
7. transportasyon
8. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
9. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
10. anyong lupa
11. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
12. probinsya
13. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
14. lokasyon sa baybayin ng dagat
15. pinagkakakitaan o trabaho
.