Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. lalawigan
1. Indonesia
2. turismo
3. mangangalakal
4. kalakalan
5. kinagigiliwan
6. hanapbuhay
7. inaangkat
8. magsasaka
9. bulubundukin
10. kargador
11. pangingisda
12. sasakyan
13. produkto
14. daungan
15. tsuper

Answers:
0. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
1. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
2. probinsya
3. pinagkakakitaan o trabaho
4. lokasyon sa baybayin ng dagat
5. pinagkukuhanan
6. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
7. transportasyon
8. nagmamneho ng dyip
9. bansa
10. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
11. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
12. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
13. anyong lupa
14. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
15. taong nagtatanim sa sakahan
.