Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. turismo
1. mangangalakal
2. kalakalan
3. magsasaka
4. inaangkat
5. bulubundukin
6. kinagigiliwan
7. pangingisda
8. produkto
9. kargador
10. daungan
11. tsuper
12. lalawigan
13. hanapbuhay
14. Indonesia
15. sasakyan

Answers:
0. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
1. nagmamneho ng dyip
2. bansa
3. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
4. anyong lupa
5. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
6. taong nagtatanim sa sakahan
7. pinagkakakitaan o trabaho
8. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
9. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
10. transportasyon
11. probinsya
12. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
13. lokasyon sa baybayin ng dagat
14. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
15. pinagkukuhanan
.