Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. bulubundukin
1. sasakyan
2. tsuper
3. magsasaka
4. kalakalan
5. Indonesia
6. daungan
7. inaangkat
8. produkto
9. turismo
10. mangangalakal
11. kargador
12. hanapbuhay
13. pangingisda
14. kinagigiliwan
15. lalawigan

Answers:
0. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
1. nagmamneho ng dyip
2. pinagkukuhanan
3. probinsya
4. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
5. bansa
6. transportasyon
7. pinagkakakitaan o trabaho
8. anyong lupa
9. taong nagtatanim sa sakahan
10. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
11. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
12. lokasyon sa baybayin ng dagat
13. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
14. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
15. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
.