Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. turismo
1. produkto
2. sasakyan
3. kinagigiliwan
4. bulubundukin
5. lalawigan
6. kalakalan
7. magsasaka
8. mangangalakal
9. hanapbuhay
10. daungan
11. tsuper
12. Indonesia
13. pangingisda
14. inaangkat
15. kargador

Answers:
0. pinagkakakitaan o trabaho
1. probinsya
2. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
3. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
4. lokasyon sa baybayin ng dagat
5. nagmamneho ng dyip
6. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
7. bansa
8. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
9. anyong lupa
10. pinagkukuhanan
11. taong nagtatanim sa sakahan
12. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
13. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
14. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
15. transportasyon