Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. mangangalakal
1. inaangkat
2. lalawigan
3. daungan
4. produkto
5. bulubundukin
6. kinagigiliwan
7. sasakyan
8. pangingisda
9. tsuper
10. magsasaka
11. Indonesia
12. kalakalan
13. kargador
14. hanapbuhay
15. turismo

Answers:
0. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
1. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
2. anyong lupa
3. transportasyon
4. taong nagtatanim sa sakahan
5. probinsya
6. nagmamneho ng dyip
7. pinagkukuhanan
8. bansa
9. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
10. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
11. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
12. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
13. pinagkakakitaan o trabaho
14. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
15. lokasyon sa baybayin ng dagat
.