Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. magsasaka
1. pangingisda
2. lalawigan
3. inaangkat
4. Indonesia
5. hanapbuhay
6. tsuper
7. turismo
8. sasakyan
9. kalakalan
10. mangangalakal
11. produkto
12. kinagigiliwan
13. daungan
14. kargador
15. bulubundukin

Answers:
0. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
1. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
2. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
3. pinagkukuhanan
4. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
5. lokasyon sa baybayin ng dagat
6. transportasyon
7. pinagkakakitaan o trabaho
8. taong nagtatanim sa sakahan
9. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
10. bansa
11. anyong lupa
12. probinsya
13. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
14. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
15. nagmamneho ng dyip
.