Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. produkto
1. kinagigiliwan
2. daungan
3. bulubundukin
4. lalawigan
5. sasakyan
6. hanapbuhay
7. pangingisda
8. kargador
9. magsasaka
10. inaangkat
11. tsuper
12. mangangalakal
13. kalakalan
14. turismo
15. Indonesia

Answers:
0. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
1. pinagkukuhanan
2. transportasyon
3. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
4. nagmamneho ng dyip
5. lokasyon sa baybayin ng dagat
6. pinagkakakitaan o trabaho
7. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
8. taong nagtatanim sa sakahan
9. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
10. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
11. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
12. probinsya
13. bansa
14. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
15. anyong lupa
.