Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_Filipino Pagbabaybay Version 1.0

Author: Berry Sweet
Description: Ako ay Pilipino, ikaw ay Pilipino, tayo ay Pilipino...kaya mahalin natin ang ating wika, ang ating bansa, ang ating lahi!
Keywords: Pagbabaybay, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. magsasaka
1. sasakyan
2. pangingisda
3. Indonesia
4. kinagigiliwan
5. bulubundukin
6. daungan
7. lalawigan
8. kalakalan
9. hanapbuhay
10. kargador
11. inaangkat
12. turismo
13. tsuper
14. produkto
15. mangangalakal

Answers:
0. nagmamneho ng dyip
1. bansa
2. bagay na ginagawa ng kompanya upang mapalawak ang n
3. akto ng paglalakbay para sa layunin ng rekreasyon
4. taong nagtatanim sa sakahan
5. pinagkakakitaan o trabaho
6. probinsya
7. pinagkukuhanan
8. isang taong nakikipagpalit ng produkto o serbisyo
9. transportasyon
10. paghuhuli ng isda sa pamamagitan ng pamimingwit at pagbibitag
11. lokasyon sa baybayin ng dagat
12. anyong lupa
13. taong nagkakaraga ng mga mabibigat na mga bagay
14. isang kusang palitan ng prdukto, erbisyo o pareho
15. Nagbibigay kasiyahan pag ito ay ginagawa o ginagamit
.