Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kviz za ponavljanje, za 7. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Odaberi točan odgovor. Stupci u tablici su okomiti dijelovi tablice.
A) DA
B) NE
C) Ne postoje stupci u tablici
D) Answer_4_(optional)

2. Odaberi točan odgovor. Skraćenica LAN dolazi od riječi Local Area Network.
A) DA
B) NE
C) Ne postiji LAN mreža.
D) Answer_4_(optional)

3. LAN je velika mreža koja se može postaviti tako da povezuje gradove.
A) TRUE
B) FALSE

4. Postoji jedna mreža koja se naziva Wide Area Network. Napiši skraćeni naziv za tu mrežu.

5. Kako se zove najrasprostranjenija, najveća i najpoznatija svjetska mreža?

6. Ako se želimo povezati na Internet kablom, kako se zove kartica koju moramo imati u računalu?
A) Grafička kartica
B) Zvučna kartica
C) Mrežna kartica
D) Matična kartica

7. Jedinstveni broj ili adresa svakog uređaja spojenog na rasprostranjenu mrežu uključujući pisače, faks-uređaje, poslužitelje i računala zove se:
A) FTP
B) TCP adresa
C) IP adresa
D) LAN adresa

8. ZAGLAVLJE PAKETA - uključuje IP adresu primatelja i pošiljatelja.
A) TRUE
B) FALSE

9. PROTOKOL - skup dogovorenih pravila koja određuju kako će računala izmjenjivati informacije (TCP/IP) TCP na razini paketa i IP na razini internetske adrese.
A) TRUE
B) FALSE

10. Odaberi točan odgovor. Računalo koje omogućava rad s tekstom, zvukom, slikom i videozapisima naziva se:#
A) Dobro računalo.
B) Multimedijsko računalo.
C) Jako računalo.
D) Answer_4_(optional)

11. Kako bismo snimili zvuk i pohranili ga na računalo, potreban nam je uređaj koji se naziva:

12. Kako bismo reproducirali (puštali) zvuk na računalu, potreban nam je uređaj koji se zove

13. Na # priključuju se mikrofon i zvučnici.
A) zvučnu karticu, zvucnu karticu

14. Puni (nesažeti) zapis u pravilu ima snimljen zvuk visoke kvalitete. Odaberi točan odgovor.
A) TRUE
B) FALSE

15. Postoje sažeti (manji) i nesažeti zvučni zapisi. MP3 je sažet zvučni zapis.
A) TRUE
B) FALSE

16. Postoje sažeti (manji) i nesažeti (puni) zvučni zapisi. WAV je sažet zvučni zapis.
A) TRUE
B) FALSE

17. Nadopuni rečenicu sa engleskim nazivom programa. # je program za montažu videa.
A) Windows Movie Maker

18. U programiranju, uvjet može biti istinit ili #.
A) lažan, lazan

19. Promotri sljedeći program. CLS x=0 10 x=x%2b1 PRINT x IF NOT x=10 THEN GOTO 10 END Koje brojčane vrijednosti će program nakon što ga pokrenemo izbaciti kao rješenja? Upiši program u QBASIC. Program će ispisati prvih # brojeva.
A) 10, deset
.