Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


ristsõna_psühholoogid

Author:
Description: sisesta ristsõnas psühholoogide nimed
Keywords: psühhoanalüüs, psühhodraama, sotsiaalne oppimine, elukriisid, , , online teaching

Content:
Crossword hints:
sotsiaalse õppimise teooria looja (Albert...), üks suure viisiku loojatest, arengukriiside teooria looja (Erik...), psühhoanalüütilise suuna rajaja (Sigmund...), eeltöö IQ testide loomisele, teine suure viisiku looja, protsessitöö arendaja (Arnold...), psühhodraamale alusepanija (Jacob...), klassikalise tingmise uurija (Ivan...), kognitiivse arengu staadiumide uurija (Jean...), tuntud biheiviorist (Burrhus Frederic...),

Crossword words:
MORENO, MCCRAE, PIAGET, GALTON, MINDELL, COSTA , SKINNER, FREUD, PAVLOV, ERIKSON,