Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

IVA

Author: Hänni Karin
Description: Ristsõna õpikeskkond IVA kohta. Antud programm ei tee vahet täpitähtedel ja mittetäpitähtedel, mõlemad loetakse õigeks. Ristsõna lahendamiseks on aega 10 minutit. Head lahendamist!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
Koht, kuhu satud IVA-sse sisenemisel. Seal avanevad kursused, millel oled osaleja, koos kursuse sündmustega. , Sisaldab viiteid materjalidele ja sündmustele, mis on seotud tähtajaga. Selles kajastuvad kolme liiki (isiklikud, rühma ja kursuse) sündmused., Blogide ning kodutööde kaustade asukoht, kus on õpetaja esitatud individuaalsete kodutööde kirjeldused ja testid Sulle individuaalseks lahendamiseks., Vahend sisekirjade vahetamiseks IVA keskkonnas., Valik kursuse info (hinded, osalemisaktiivsus) vaatamiseks privaatselt., Õpetaja poolt valmis seatud kuruse materjalid: õppematerjalid ja õpijuhised. Sinna lisab materjale ainult õpetaja., Koht IVA-s, kus saad muuta oma kasutajaandmeid., Valik, mis avab Sulle info Sinu osalemisaktiivsuse kohta kursustel, kus oled osaleja. , Rühmatöö ja suhtlemise sektsioon., Õpilase iseseisva töö piirkond, avalik objektide esitamise koht., Osalejale, kes on selles staatuses, on IVA liigendatud nelja sektsiooni (raamaturiiul, veebilaud, töötoad, haldus)., Mis on IVA?,

Crossword words:
ÕPIKESKKOND, STATISTIKA, TÖÖTOAD, POSTKAST, SEADED, KALENDER, VEEBILAUD, ESIK, PORTFOOLIO, RAAMATURIIUL, PÄEVIK,
.