Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































4t ESO repàs

Author: nicolau xisco
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
aliança militar del bloc socialista, conjunt de polítiques nord-americanes per contenir el comunisme, nom de la principal reforma econòmica de Gorbachov, nom amb que es coneixia la frontera que separava els països del bloc socialista del bloc occidental, nom amb que es coneixia el període de la Guerra Freda on la tensió entre els blocs va arribar al seu mínim, new_hint, aliança econòmica dels països del bloc socialista, llinatge del president dels EEUU que va reactivar la cursa d%27armaments als anys 80, acords que van servir per frenar la cursa d%27armaments als anys 70, aliança militar del bloc occidental, segles de l%27Alemanya comunista, conjunt de polítiques nord-americanes que van servir per relexar la tensió entre la URSS i EEUU, nom amb que es coneixien els països amb el sistema polític conegut com %22democràcies populars%22, new_hint, conflicte que va donar peu a l%27inici la cursa d%27armaments entre EEUU i la URSS als inicis dels anys 50, segles de l%27Alemanya occidental, conflicte que va donar peu a la 2º Guerra Freda, president dels EEUU, de principis dels anys 60, que va començar el període de %22relaxació entre blocs%22, darrer líder polític de la URSS, conflicte que va propiciar el punt de màxima tensió de la cursa d%27armaments,

Crossword words:
NEW_WORD, SALT, DOCTRINATRUMAN, TELOD%27ACER, GORBACHOV, DOCTRINANIXON, RDA, RFA, CUBA, COMECON, COREA, AFGANISTAN, PACTEDEVARSÒVIA, PERESTROIKA, KENNEDY, NEW_WORD, SATEL·LITS, REAGAN, DISTENSIÓ,
.