Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Relaciona sobre la vela

Author: voigt soley erich
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. catamarà
1. màstil
2. onada
3. peix
4. motor
5. patí
6. cap
7. busseig
8. club marítim
9. rem
10. flota
11. vent
12. vela
13. capità
14. vaixell
15. casc

Answers:
0. vaixell amb dos cascs
1. animal marí
2. estructura del vaixell
3. corda en llenguatge maritim
4. per a moure%27s amb vent
5. mana al vaixell
6. a on s%27alquilen vaixellls o s%27apren a navegar
7. nadar per sota l%27aigua
8. aquanta la vela principal
9. vaixell sense timo i es controla amb el pes
10. l%27element més important per a navegar
11. element principal de navegació
12. irregularitat del mar
13. s%27utilitza a les llanxes
14. grup de vaixells
15. per a moure%27s sense vent
.