Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Relaciona sobre la vela

Author: voigt soley erich
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. peix
1. màstil
2. cap
3. motor
4. catamarà
5. rem
6. busseig
7. club marítim
8. patí
9. vaixell
10. capità
11. casc
12. vent
13. onada
14. vela
15. flota

Answers:
0. mana al vaixell
1. l%27element més important per a navegar
2. estructura del vaixell
3. element principal de navegació
4. s%27utilitza a les llanxes
5. grup de vaixells
6. nadar per sota l%27aigua
7. per a moure%27s amb vent
8. vaixell sense timo i es controla amb el pes
9. a on s%27alquilen vaixellls o s%27apren a navegar
10. animal marí
11. corda en llenguatge maritim
12. per a moure%27s sense vent
13. vaixell amb dos cascs
14. irregularitat del mar
15. aquanta la vela principal
.