Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Povijest jezika

Author: Dubovac knjiznica.lektira
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Prvo književno djelo na hrvatskom jeziku je...
1. LATINICA (abeceda)
2. -
3. Hrvati su se tijekom povijesti služili trima pismima:
4. Hrvati su jedini narod koji ima inkunabule tiskane...
5. -
6. -
7. Inkunabule su knjige tiskane od početka tiskarstva do
8. -
9. GLAGOLJICA (azbuka) je nastala prema...
10. Autor epa Judita je...
11. Lekcionar fra Bernardina Splićanina
12. -
13. Marko Marulić je otac...
14. Hrvati su se do 19. stoljeća služili trima jezicima:
15. ĆIRILICU (azbuka) je osmislio...

Answers:
0. 1501. godine.
1. -
2. -
3. -
4. ... ep Judita
5. -
6. latinicom, glagoljicom i hrvatskom ćirilicom
7. ... hrvatske književnosti
8. ... Marko Marulić (otac hrv. književnosti).
9. latinskim, starocrkvenoslavenskim i starohrvatskim
10. -
11. prva latinična inkunabula, latinica, hrvatski jezik
12. Kliment Ohridski u 12. st.
13. preuzeta iz latinskog, prvo pismo, zapisi na latinskom
14. ... dvama pismima (latinicom i glagoljicom)
15. ... grčkom alfabetu u 9. st.
.