Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Povijest jezika

Author: Dubovac knjiznica.lektira
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. LATINICA (abeceda)
1. Marko Marulić je otac...
2. Hrvati su jedini narod koji ima inkunabule tiskane...
3. -
4. -
5. Autor epa Judita je...
6. -
7. Lekcionar fra Bernardina Splićanina
8. Prvo književno djelo na hrvatskom jeziku je...
9. -
10. ĆIRILICU (azbuka) je osmislio...
11. Hrvati su se do 19. stoljeća služili trima jezicima:
12. Inkunabule su knjige tiskane od početka tiskarstva do
13. -
14. GLAGOLJICA (azbuka) je nastala prema...
15. Hrvati su se tijekom povijesti služili trima pismima:

Answers:
0. ... dvama pismima (latinicom i glagoljicom)
1. ... hrvatske književnosti
2. latinicom, glagoljicom i hrvatskom ćirilicom
3. ... Marko Marulić (otac hrv. književnosti).
4. -
5. -
6. preuzeta iz latinskog, prvo pismo, zapisi na latinskom
7. prva latinična inkunabula, latinica, hrvatski jezik
8. ... grčkom alfabetu u 9. st.
9. 1501. godine.
10. ... ep Judita
11. -
12. Kliment Ohridski u 12. st.
13. -
14. latinskim, starocrkvenoslavenskim i starohrvatskim
15. -
.