Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Povijest jezika

Author: Dubovac knjiznica.lektira
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. GLAGOLJICA (azbuka) je nastala prema...
1. Inkunabule su knjige tiskane od početka tiskarstva do
2. -
3. -
4. Hrvati su se tijekom povijesti služili trima pismima:
5. -
6. Lekcionar fra Bernardina Splićanina
7. Marko Marulić je otac...
8. -
9. ĆIRILICU (azbuka) je osmislio...
10. -
11. Hrvati su jedini narod koji ima inkunabule tiskane...
12. Prvo književno djelo na hrvatskom jeziku je...
13. Autor epa Judita je...
14. LATINICA (abeceda)
15. Hrvati su se do 19. stoljeća služili trima jezicima:

Answers:
0. ... hrvatske književnosti
1. -
2. latinskim, starocrkvenoslavenskim i starohrvatskim
3. preuzeta iz latinskog, prvo pismo, zapisi na latinskom
4. -
5. -
6. 1501. godine.
7. -
8. -
9. Kliment Ohridski u 12. st.
10. ... grčkom alfabetu u 9. st.
11. prva latinična inkunabula, latinica, hrvatski jezik
12. ... dvama pismima (latinicom i glagoljicom)
13. ... Marko Marulić (otac hrv. književnosti).
14. ... ep Judita
15. latinicom, glagoljicom i hrvatskom ćirilicom
.