Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Povijest jezika

Author: Dubovac knjiznica.lektira
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Lekcionar fra Bernardina Splićanina
1. ĆIRILICU (azbuka) je osmislio...
2. -
3. Prvo književno djelo na hrvatskom jeziku je...
4. LATINICA (abeceda)
5. Hrvati su se tijekom povijesti služili trima pismima:
6. Inkunabule su knjige tiskane od početka tiskarstva do
7. -
8. Hrvati su se do 19. stoljeća služili trima jezicima:
9. -
10. -
11. -
12. Marko Marulić je otac...
13. GLAGOLJICA (azbuka) je nastala prema...
14. Hrvati su jedini narod koji ima inkunabule tiskane...
15. Autor epa Judita je...

Answers:
0. preuzeta iz latinskog, prvo pismo, zapisi na latinskom
1. ... dvama pismima (latinicom i glagoljicom)
2. -
3. -
4. prva latinična inkunabula, latinica, hrvatski jezik
5. ... grčkom alfabetu u 9. st.
6. ... Marko Marulić (otac hrv. književnosti).
7. latinicom, glagoljicom i hrvatskom ćirilicom
8. ... ep Judita
9. latinskim, starocrkvenoslavenskim i starohrvatskim
10. -
11. -
12. 1501. godine.
13. Kliment Ohridski u 12. st.
14. -
15. ... hrvatske književnosti
.