Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

priroda i tehnika (kviz)

Author: Matovic Natasa
Description:
Keywords: priroda i tehnika, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. SIMBOL ZA RECIKLAŽU SASTOJI SE IZ TRI STRELICE KOJE OZNAČAVAJU TRI PROCESA. KOJA?
A) SASTAVLJANJE, SAKUPLJANJE I OBRADU
B) SAKUPLJANJE, IZDVAJANJE I PRERADU U NOVI MATERIJAL
C) SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I PRERADU U NOVI MATERIJAL
D) PRERADA, PRIKUPLJANJE I IZRADA

2. ŠTA JE GLINA ?
A) VRSTA DRVETA KOJA IMA KORIJEN U ZEMLJI
B) TVRDI GRAĐEVINSKI MATERIJAL
C) PRIRODNI MATERIJAL KOJI POTIČE IZ ZEMLJE
D) VRSTA METALA

3. RERIOD RAZLAGANJA DRVETA JE ?
A) 5-10 GODINA
B) 10-15 GODINA
C) 15-20 GODINA
D) 20-25 GODINA

4. IZBACI ULJEZA
A) LIST
B) KARTON
C) LEPENKA
D) GLINA

5. ŠTA JE POLUPROIZVOD?
A) GOTOVI PLAKAR
B) OSTACI OD BILJAKA
C) OSTACI OD HRANE
D) PROIZVOD KOJI SLUŽI ZA DALJU OBRADU

6. ŠTA JE RECIKLAŽA?
A) MJESTO GDJE SE ODLAŽE OTPAD
B) SVAKI OTPAD KOJI JE NEUPOTREBLJIV
C) PRETVARANJE OTPADNOG MATERIJALA U NOVI PROIZVOD
D) PROIZVOD KOJI SLUŽI ZA DALJU OBRADU

7. PRIBOR ZA OBRADU DRVETA JE?
A) TESTERA,BUŠILICA I TURPIJA
B) OLOVKA,METAR I LENJIT
C) ČEKIĆ,EKSER I ŠARAF
D) DASKA,LETVA I LETVICE

8. IZBACI ULJEZA
A) HRAST
B) BUKVA
C) JAVOR
D) BOR

9. PERIOD RAZLAGANJA STAKLA JE?
A) 100-500 GODINA
B) DO NEKOLIKO HILJADA GODINA
C) NIKAD
D) 10-20 GODINA

10. ZABOG ČEGA SE ČEPOVI PRAVE OD PLUTE?
A) TVRD MATERIJAL NE MJENJA OBLIK
B) LAKA,ELASTIČNA I NE PROPUŠTA VODU
C) MEKAN MATERIJAL,LAKO SE OBLIKUJE RUKAMA
D) VIŠESLOJNI PAPIRNI MATERIJAL

11. ALAT ZA OBRADU DRVETA JE?
A) EKSER,ČEKIĆ
B) ČETKA,LIJEPAK
C) TESTERA,BUŠILICA
D) PLUTA

12. KOMPOSTIRANJE JE?
A) SAKUPLJANJE OTPADA
B) NAČIN OBRADE DRVETA
C) PRETVARANJE ORGANSKIH OSTATAKA U PLODNI HUMUS
D) RAČUNSKA OPERACIJA

13. ZAŠTO PAPIRNU KESU NE MOŽEMO NADUVATI?
A) NE MJENJA OBLIK AKO GA PRITISNEMO
B) ELASTIČAN JE U DODIRU SA VODOM
C) NAPRAVLJEN JE OD GUME
D) PAPIR PROPUŠTA VAZDUH

14. ČVRSTI MATERIJALI SU?
A) MATERIJALI KOJI PROPUŠTAJU VODU
B) MATERIJALI KOJI ZADRŽAVAJU SVOJ OBLIK
C) MATERIJALI KOJI NE ZADRŽAVAJU SVOJ OBLIK
D) VRSTA ZEMLJE

15. U ORGANSKI OTPAD SPADA?
A) PAPIR,NOVINE,SVESKE,KNJIGE
B) LIMENKE,KONZERVE
C) OSTACI OD VOĆA I POVRĆA,OSTACI OD BILJAKA ITD.
D) KESE,PLASTIČNE BOCE

16. DEPONIJA JE?
A) NACIN RECIKLAŽE
B) VRSTA PAPIRA
C) MJESTO ZA ODLAGANJE OTPADA
D) NAČIN RECIKLIRANJA
.