Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


què és què?

Author: Jansa Coia
Description: has de clicar a la definició i al seu nom corresponent, formant parelles
Keywords: català, informàtica, ordinador, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ordinador
1. ratolí
2. joystick
3. escànner
4. webcam
5. processador
6. memòria ROM
7. altaveu
8. impressora
9. monitor
10. teclat
11. memòria flaix
12. disc dur
13. memòria RAM
14. programa
15. xarxa informàtica

Answers:
0. aparell que manipula dades seguint una llista d%27instruccions
1. transductor que converteix un senyal elèctric en so
2. dispositiu que explora i digitalitza un espai o imatge
3. xip de memòria que manté el contingut sense corrent
4. dispositiu d%27emmagatzematge de quantitat de dades digitals
5. conjunt d%27ordres que es donen a l%27ordinador per realitzar tasques
6. memòria d%27accés directe aleatori en un temps constant
7. grup interconnectat d%27ordinadors
8. pantalla que mostra l%27activitat que du a terme la computadora
9. dispositiu d%27entrada de dades i de control
10. memòria de la qual només se%27n pot llegir el que du gravat
11. permet obtenir una còpia física d%27un document
12. càmera de vídeo preparada per transferir tot el que es grava
13. dispositiu de control de 2 o 3 eixos
14. interpreta instruccions de forma ordenada
15. perifèric per donar ordres i entrar dades a l%27ordinador