Online teaching



To use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .













































































































què és què?

Author: Jansa Coia
Description: has de clicar a la definició i al seu nom corresponent, formant parelles
Keywords: català, informàtica, ordinador, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ratolí
1. altaveu
2. webcam
3. impressora
4. escànner
5. joystick
6. memòria flaix
7. ordinador
8. disc dur
9. memòria ROM
10. memòria RAM
11. processador
12. monitor
13. programa
14. teclat
15. xarxa informàtica

Answers:
0. pantalla que mostra l%27activitat que du a terme la computadora
1. dispositiu d%27entrada de dades i de control
2. dispositiu de control de 2 o 3 eixos
3. memòria de la qual només se%27n pot llegir el que du gravat
4. aparell que manipula dades seguint una llista d%27instruccions
5. xip de memòria que manté el contingut sense corrent
6. perifèric per donar ordres i entrar dades a l%27ordinador
7. permet obtenir una còpia física d%27un document
8. memòria d%27accés directe aleatori en un temps constant
9. conjunt d%27ordres que es donen a l%27ordinador per realitzar tasques
10. dispositiu que explora i digitalitza un espai o imatge
11. transductor que converteix un senyal elèctric en so
12. càmera de vídeo preparada per transferir tot el que es grava
13. grup interconnectat d%27ordinadors
14. dispositiu d%27emmagatzematge de quantitat de dades digitals
15. interpreta instruccions de forma ordenada
.