Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

què és què?

Author: Jansa Coia
Description: has de clicar a la definició i al seu nom corresponent, formant parelles
Keywords: català, informàtica, ordinador, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. impressora
1. teclat
2. altaveu
3. programa
4. escànner
5. joystick
6. disc dur
7. processador
8. ordinador
9. xarxa informàtica
10. memòria flaix
11. memòria RAM
12. monitor
13. memòria ROM
14. ratolí
15. webcam

Answers:
0. aparell que manipula dades seguint una llista d%27instruccions
1. permet obtenir una còpia física d%27un document
2. dispositiu que explora i digitalitza un espai o imatge
3. dispositiu d%27entrada de dades i de control
4. perifèric per donar ordres i entrar dades a l%27ordinador
5. dispositiu de control de 2 o 3 eixos
6. conjunt d%27ordres que es donen a l%27ordinador per realitzar tasques
7. xip de memòria que manté el contingut sense corrent
8. pantalla que mostra l%27activitat que du a terme la computadora
9. memòria d%27accés directe aleatori en un temps constant
10. interpreta instruccions de forma ordenada
11. dispositiu d%27emmagatzematge de quantitat de dades digitals
12. càmera de vídeo preparada per transferir tot el que es grava
13. transductor que converteix un senyal elèctric en so
14. memòria de la qual només se%27n pot llegir el que du gravat
15. grup interconnectat d%27ordinadors
.