Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

què és què?

Author: Jansa Coia
Description: has de clicar a la definició i al seu nom corresponent, formant parelles
Keywords: català, informàtica, ordinador, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ordinador
1. processador
2. disc dur
3. xarxa informàtica
4. escànner
5. teclat
6. joystick
7. altaveu
8. programa
9. memòria ROM
10. monitor
11. memòria RAM
12. webcam
13. memòria flaix
14. ratolí
15. impressora

Answers:
0. transductor que converteix un senyal elèctric en so
1. càmera de vídeo preparada per transferir tot el que es grava
2. interpreta instruccions de forma ordenada
3. dispositiu que explora i digitalitza un espai o imatge
4. dispositiu d%27emmagatzematge de quantitat de dades digitals
5. memòria de la qual només se%27n pot llegir el que du gravat
6. grup interconnectat d%27ordinadors
7. aparell que manipula dades seguint una llista d%27instruccions
8. dispositiu d%27entrada de dades i de control
9. pantalla que mostra l%27activitat que du a terme la computadora
10. xip de memòria que manté el contingut sense corrent
11. permet obtenir una còpia física d%27un document
12. perifèric per donar ordres i entrar dades a l%27ordinador
13. dispositiu de control de 2 o 3 eixos
14. conjunt d%27ordres que es donen a l%27ordinador per realitzar tasques
15. memòria d%27accés directe aleatori en un temps constant
.