Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

què és què?

Author: Jansa Coia
Description: has de clicar a la definició i al seu nom corresponent, formant parelles
Keywords: català, informàtica, ordinador, , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. memòria RAM
1. escànner
2. teclat
3. ratolí
4. monitor
5. joystick
6. disc dur
7. memòria ROM
8. processador
9. memòria flaix
10. altaveu
11. webcam
12. impressora
13. ordinador
14. xarxa informàtica
15. programa

Answers:
0. interpreta instruccions de forma ordenada
1. xip de memòria que manté el contingut sense corrent
2. grup interconnectat d%27ordinadors
3. dispositiu que explora i digitalitza un espai o imatge
4. pantalla que mostra l%27activitat que du a terme la computadora
5. conjunt d%27ordres que es donen a l%27ordinador per realitzar tasques
6. càmera de vídeo preparada per transferir tot el que es grava
7. perifèric per donar ordres i entrar dades a l%27ordinador
8. aparell que manipula dades seguint una llista d%27instruccions
9. memòria d%27accés directe aleatori en un temps constant
10. memòria de la qual només se%27n pot llegir el que du gravat
11. permet obtenir una còpia física d%27un document
12. dispositiu de control de 2 o 3 eixos
13. dispositiu d%27entrada de dades i de control
14. dispositiu d%27emmagatzematge de quantitat de dades digitals
15. transductor que converteix un senyal elèctric en so
.