Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Python, 7. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Funkcija min(a) ima opis djelovanja:
A) funkcija kao rezultat vraća duljinu liste
B) funkcija kao rezultat vraća najmanju vrijednost među elementima lste
C) funkcija kao rezultat vraća zbroj do polovice liste
D) funkcija kao rezultat vraća zbroj svih elemenata liste

2. Funkcija del a ( [ i ] ) ima opis djelovanja:
A) uklanja sve elemente iz liste
B) uklanja samo prvi i zadnji element liste
C) element s indeksom i uklanja se (briše se) iz liste. Lista sada ima jedan element manje.
D) element s indeksom a uklanja se (briše se) iz liste. Lista sada ima jedan element manje.

3. Neka je lista a zadana naredbom a=[6, 8, 21, 45, 42, 35]. Što će se ispisati nakon izvršenja naredbe %3e%3e%3e len(a)? Ispisat će se broj #.
A) šest, 6

4. Neka je lista a zadana naredbom a=[5, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]. Što će se ispisati nakon izvršenja naredbe %3e%3e%3e min(a)? Ispisat će se broj #.
A) pet, 5

5. Neka je lista a zadana naredbom a=[6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]. Što će se ispisati nakon izvršenja naredbe %3e%3e%3e del ( a [ 3 ] ); print(a)? Ispisat će se: #.
A) [6, 8, 20, 21, 45, 42, 35]
B) [6, 8, 20, 13, 45, 42, 35]
C) [6, 8, 13, 45, 42, 35]
D) [6, 8, 20, 13, 45, 42]

6. Neka je lista a zadana naredbom a=[6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]. Što će se ispisati nakon izvršenja naredbe %3e%3e%3e del ( a [ :3 ] ); print(a)? Ispisat će se: #.
A) [13, 21, 45, 42, 35]
B) [20, 13, 21, 45, 42, 35]
C) [8, 20, 45, 42, 35]
D) [20, 13, 21, 45, 42]

7. Metoda dodaje element b na kraj liste a. To je metoda: #.
A) a.append(b), a.append(), append, append(), a.append(), a.append

8. Metoda briše element b iz liste a. To je metoda #.
A) a.reverse(b)
B) a.delete(b)
C) a.remove(b)
D) a.append(b)

9. Metoda stvara obrnuti redoslijed elemenata u listi a. To je metoda:
A) a.remove(b)
B) a.append(b)
C) a.delete(b)
D) a.reverse(b)

10. Metoda umeće element b prije i-tog elementa liste a.
A) a.append(b)
B) a.insert(i,b)
C) a.insert(b,i)
D) a.delete(b)

11. Neka je lista a zadana naredbom a=[6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]. Što će se ispisati nakon izvršenja naredbe %3e%3e%3e a.append(10)? Ispisat će se: #.
A) [6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]
B) [6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35, 10]
C) [8, 20, 13, 21, 45, 42, 35, 11]
D) [6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35, 15]

12. Neka je lista a zadana naredbom a=[6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]. Što će se ispisati nakon izvršenja naredbe %3e%3e%3e a.remove(20)? Ispisat će se: #.
A) [6, 8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]
B) [6, 8, 13, 21, 45, 42, 35]
C) [8, 20, 13, 21, 45, 42, 35]
D) [6, 8, 20, 13, 21, 45, 42]

13. Treba napisati računalni program kojim će se upisati lista brojeva koja im n elemenata. Program treba pronaći i ispisati element liste s najvećom vrijednošću. n=int(input(%27Unesi broj članova liste: %27)) lista=[] for i in range(n): a=int(input(%27Upišite broj: %27)) lista.append(a) print(%27Najmanji član liste je%27, _____ (lista)) Da bi program bio potpun i da bi radio koja funkcija mora ići na crticu na kraju programa? Ta funkcija se naziva #.
A) min, min(lista), min (lista), min (), min(), min ( lista )

14. Imamo sljedeći program. a=input(%27Unesi znakovni niz: %27) x=a.find(%27a%27) if x==-1: print(%27Slovo a se ne pojavljuje u nizu!%27) else: print(%27Prvo pojavljivanje slova a je na poziciji%27,x) U kojem retku programa se pojavljuje metoda za traženje slova u znakovnom nizu? Metoda se pojavljuje u # retku programa.
A) 2., 2, drugom
.