Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Python, 7. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. WHILE petlja radi tako da ponavlja naredbe sve dok je zadani logički uvjet #.
A) neispunjen
B) lažan
C) ispunjen
D) Answer_4_(optional)

2. Kod dijagrama tijeka simbol u koji upisujemo uvjet je u obliku #.
A) %22kade%22
B) romba
C) pravokutnika
D) elipse

3. Petlja WHILE u Pythonu se zapisuje uz pomoć ključne riječi WHILE iza koje slijedi logički uvjet i #.
A) dvotočka, dvotočje, :

4. Opći oblik zapisivanja petlje while u Pythonu glasi: while logički uvjet ! naredba 1 naredba 2
A) TRUE
B) FALSE

5. Sve varijable kojima se u programu nešto pribraja na početku su jednake 0.
A) TRUE
B) FALSE

6. Imamo sljedeći program: x=0 zbroj = 0 while x%3e=0: zbroj = zbroj %2b x x = int (input(‘Unesi broj:’)) print (zbroj) Program radi sljedeće: upisuju se pozitivni brojevi sve dok se ne upiše negativni broj. Nakon što se upiše negativni broj, program se prestane izvršavati i ispiše se # svih unesenih pozitivnih brojeva.
A) zbroj, suma

7. Početna pozicija olovke (kornjačina repa) je #.
A) na x=100
B) na y=100
C) u ishodištu
D) Answer_4_(optional)

8. Za pozivanje kornjačine grafike (crtanja) koristimo naredbu #.
A) from import turtle
B) from turtle import
C) from turtle import*
D) Answer_4_(optional)

9. Općenita naredba za postavljanje kornjače (olovke) na neku poziciju u koordinatnom sustavu glasi: #
A) gona(x,y)
B) goto(x,y)
C) idina(xy)
D) skoči na (x,y)

10. Općenito za crtanje mnogokuta možemo zapisati: for i in range (n): fd(a) lt(360/n)
A) TRUE
B) FALSE

11. Jedan kut u jednakostraničnom trokutu iznosi # stupnjeva (upiši broj).
A) 60

12. Napiši naredbu za kružnicu radijusa 100. #
A) circle (100), circle(100), circle ( 100 )

13. Naredbom circle(200,180, 4) nacrtat će se mnogokut kružnog isječka od # stupnjeva (upiši broj).
A) 180, 180 stupnjeva

14. Naredbom circle (200, 180, 4) nacrtat će se mnogokut koji ima # vrha/vrhova (upiši broj).
A) 4, četiri

15. U naredbi circle (200, 90, 6) radijus iznosi # (upiši broj).
A) 200, dvjesto, dvjesta

16. Imamo naredbu circle (200, 270). Nacrtat će se jedna polovina kružnice.
A) TRUE
B) FALSE

17. Puna kružnica iznosi # stupnjeva (upiši broj).
A) 360
.