Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Python, 6. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Uvjet može biti ispunjen ili neispunjen. Ispunjen uvjet često nazivamo istinitim (True), a neispunjenlažnim (False). Takvi uvjeti imaju samo dva odgovora (da ili ne) i nazivaju se #.
A) matematički uvjeti
B) nelogički uvjeti
C) pravi uvjeti
D) logički uvjeti

2. U programiranju znak za veće ili jednako glasi #.
A) %3c=
B) !=
C) %3e=
D) %3c%3e

3. Znak za manje ili jednako u programiranju glasi #.
A) %3c=

4. Upiši znak u programiranju koji označava da je nešto TOČNO JEDNAKO npr. nekom broju. #
A) ==

5. Za donošenje odluka u programu upotrebljava se naredba # koja zajedno s logičkim uvjetom omogućuje različito izvođenje programa.
A) if

6. Naredbu else na hrvatski jezik prevodimo kao %22inače%22, tj. onaj drugi slučaj.
A) TRUE
B) FALSE

7. Naredba else sastavni je dio naredbe if. Njome izbjegavamo višestruko ponavljanje naredbe if.
A) TRUE
B) FALSE

8. Opći oblik naredbe if...else glasi: if uvjet!! naredba 1 else: naredba 2
A) TRUE
B) FALSE

9. Imamo sljedeći oblik for petlje: for i in range (): U zagradu možemo upisati najviše (upiši broj) # broj(a).
A) tri, 3

10. Imamo sljedeći program: for i in range (11): print(i) Program će ispisati prvih 10 brojeva (uključujući nulu).
A) TRUE
B) FALSE

11. Imamo sljedeći program: for i in range (1,6): print(i) Program će ispisati (više je točnih odgovora):
A) brojeve koji počinju od 1
B) brojeve koji počinju od 2
C) zadnji broj će biti 6
D) zadnji broj će biti 5

12. Imamo sljedeći program: for i in range (1,10, 2): print(i) Program će ispisati sljedeće brojeve: #.
A) 1, 3, 5, 7, 9
B) 1, 3, 5, 8, 9
C) 2, 5, 7, 9
D) 1, 3, 6, 7, 9

13. Imamo sljedeći program: for i in range (10, 1, -2): print(i) Program će ispisati brojeve 10, 6, 4, 2 i broj #.
A) 8, osam

14. for i in range (10, 1, -2): print(i) U tom programu varijabla %22i%22 naziva se #.
A) mjerilo
B) broj
C) petlja
D) brojač

15. U Pythonu crtamo jednakostranični trokut. Da bi kornjača nacrtala jednakostranični trokut, kornjača se mora zaokretati ulijevo (lt) za (upiši broj) # stupnjeva.
A) 120

16. U Pythonu crtamo kvadrat. Da bi kornjača nacrtala kvadrat kornjača se mora zaokretati ulijevo (lt) za # stupnjeva.
A) 120
B) 45
C) 90
D) 60

17. Riječ %22if%22 na hrvatski jezik prevodimo kao #.
A) ako
B) inače
C) ovako
D) Answer_4_(optional)

18. Naredba u Pythonu za veličinu (debljinu) olovke glasi #.
A) pencolor()
B) pensize()
C) pen_up
D) pen_down

19. Nadopuni naredbu Ako želimo crtati u Pythonu s kornjačom, moramo napisati naredbu from #.
A) turtle import*
.