Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Python, 5. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Simbol za početak/kraj je u obliku elipse.
A) TRUE
B) FALSE

2. Postoji algoritam slijeda i algoritam uvjeta.
A) TRUE
B) FALSE

3. Algoritam grananja dobio je ime jer iz uvjeta idu dvije grane, a to su: #.
A) da, uvjet je ispunjen i ne, uvjet nije ispunjen
B) uvjet je možda ispunjen
C) ne, ne postoji nikakav uvjet
D) uvjet nikada nije ispunjen

4. Algoritam je postupak kojim se opisuje točan redoslijed kojim obavljamo neki posao. Odaberi odgovor: #.
A) Naravno.
B) Samo je jedan dio rečenice točan.
C) Nikako nije točno.
D) Answer_4_(optional)

5. Dijagram koji služi za prikaz algoritma u grafičkom obliku naziva se dijagram #.
A) tijeka

6. Simbol u obliku kade predstavlja # podatke.
A) izlazne
B) ulazne
C) računske
D) Answer_4_(optional)

7. Simbol u obliku obrnutog od kade predstavlja # podatke.
A) izlazne

8. Simbol strelice ne povezuju dijelove dijagrama tijeka.
A) TRUE
B) FALSE

9. U programiranju oznaka za množenje je #.
A) *

10. Python nije besplatni programski jezik.
A) TRUE
B) FALSE

11. Operator // ima značenje #.
A) ostatka dijeljenja
B) cjelobrojnog dijeljenja
C) dijeljenja
D) Answer_4_(optional)

12. Naziv za cjelobrojni podatak u Pythonu naziva se #.
A) int, integer

13. Prije i nakon riječi %27Dobar%27 navedeni su #.
A) navodnici
B) polunavodnici
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

14. Operator / ima značenje #.
A) ostatka dijeljenja
B) cjelobrojnog dijeljenja
C) dijeljenja
D) Answer_4_(optional)

15. Upiši rezultat brojkom. 10//3 je #.
A) tri, 3

16. 10%253 je #.
A) 1
B) 4
C) 2
D) 3

17. Simboli koji čuvaju vrijednost kojima se poslije možemo koristiti nazivaju se #.
A) varijable, varijabla, varijablama

18. Znak pridruživanja u Pythonu je znak #.
A) *
B) -
C) =
D) /

19. Izračun ili obradu podataka predstavlja simbol u obliku #.
A) romba
B) kade
C) obrnute kade
D) pravokutnika

20. Sastoji se od koraka (naredbi) koje slijede jedna za drugom. Taj algoritam zove se algoritam #.
A) slijeda

21. Predstavlja donošenje odluke uz uvjet. To je #.
A) Algoritam grananja
B) Algoritam odlučivanja
C) Algoritam ponavljanja
D) Answer_4_(optional)
.