Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kviz za provjeru znanja

Author: Toplek Nikola
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ako se kao pješak krećeš cestom izvan naselja, u pravilu kretat ćeš se:
A) Uz lijevi rub kolnika
B) Uz desni rub kolnika
C) Sredinom kolnika
D) Answer_4_(optional)

2. Ako se sa svojim prijateljima krećeš cestom izvan naselja, kretat ćete se:
A) Jedan pored drugoga
B) Jedan iza drugoga
C) Najviše po troje u jednom redu
D) Answer_4_(optional)

3. Na mjestu gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza kolnik ćeš kao pješak, uvijek prelaziti:
A) Najduljim putem
B) Najkraćim putem
C) Proizvoljnim putem
D) Answer_4_(optional)

4. Kada prelaziš kolnik kao pješak, obavezno ćeš koristiti:
A) Obilježenu biciklističku traku
B) Obilježenu prometnu traku
C) Obilježeni pješački prijelaz
D) Answer_4_(optional)

5. Na svom biciklu prevoziš teret smješten na nosaču tereta. Teret ne smije biti:
A) širi od 80 cm sa svake strane bicikla
B) širi od 50 cm sa svake strane bicikla
C) širi od širine upravljača bicikla
D) Answer_4_(optional)

6. U prometu na cesti kao biciklist smiješ vući prikolicu:
A) na dva kotača
B) na četiri kotača
C) na tri kotača
D) Answer_4_(optional)

7. U prometu na cesti, prikolica koju vučeš svojim biciklom ne smije biti šira:
A) od 100 cm
B) od 80 cm
C) od 90 cm
D) Answer_4_(optional)

8. Neispravan bicikl u prometu na cesti:
A) smiješ vući drugim vozilom
B) moraš gurati krećući se kao pješak
C) prevoziti na drugom vozilu
D) Answer_4_(optional)

9. Put kočenja tvoj bicikla ovisi:
A) o stanju kolnika
B) o brzini kojom voziš
C) o uvjetima vidljivosti
D) o stanju guma na tvom biciklu

10. Na biciklu uvijek mora biti ispravna:
A) samo kočnica zadnjeg kotača
B) samo kočnica prednjeg kotača
C) kočnica prednjeg i zadnjeg kotača
D) Answer_4_(optional)

11. Dovoljan razmak između tvog bicikla i vozila koje se kreće ispred tebe ovisi o:
A) brzini kojom voziš
B) o stanju kolnika
C) o boji tvoje odjeće
D) Answer_4_(optional)

12. Razmak sa strane bitan je prilikom:
A) mimoilaženja
B) pretjecanja
C) parkiranja
D) Answer_4_(optional)

13. Na koje opasnosti moraš računati u situaciji kao na slici?
A) na iznenadnu pojavu vozila iz suprotnog smjera
B) na pojavu pješaka na pješačkom prijelazu
C) na pojavu vozila iz bočne ulice
D) na naglo uključivanje parkirnog vozila u promet

14. Na koje opasnosti moraš računati u situaciji kao na slici?
A) nailazak vozila iz suprotnog smjera
B) iznenadnu pojavu pješaka između parkirnih vozila
C) naglo uključivanje parkirnog vozila u promet
D) Answer_4_(optional)

15. Kako ćeš postupiti u situaciji kao na slici?
A) povećati brzinu vožnje
B) smanjiti brzinu vožnje
C) biti pripravan na naglo kočenje
D) Answer_4_(optional)

16. Trokut kao oblik prometnog znaka određuje:
A) zabranu kretanja vozila
B) opasnost za kretanje vozila
C) obavijest za kretanje vozila
D) Answer_4_(optional)

17. Kako ćeš postupiti nailaskom na ovaj prometni znak?
A) sići s bicikla i nastaviti kretanje kao pješak
B) nastaviti vožnju brzinom hoda pješaka
C) okrenuti bicikl i vratiti se u smjeru iz kojeg dolaziš
D) posebnu pozornost obratiti na djecu i pješake

18. Krug kao oblik prometnog znaka određuje:
A) zabranu kretanja vozila
B) obvezuje kretanja vozila
C) opasnost za kretanje vozila
D) Answer_4_(optional)

19. Kvadrat ili pravokutnik kao oblik prometnog znaka određuje:
A) opasnost
B) zabrana
C) obavijest
D) Answer_4_(optional)
.