Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kako pokrećemo programe i načini smještaja i pristupi do datotek

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Sve uređaje računala prema njihovu smještaju možemo podijeliti na vanjske uređaje i
A) srednje uređaje
B) moje uređaje
C) unutarnje uređaje
D) hardware

2. Ulazni uređaji računala su:
A) miš, tipkovnica
B) miš, pisač
C) tipkovnica, zvučnici
D) skener, projektor

3. Izlazni uređaji računala su:
A) miš, tipkovnica
B) projektor, monitor
C) skener, zvučnici
D) pisač, miš

4. Mikrofon je
A) izlazni uređaj
B) središnji uređaj
C) glasni uređaj
D) ulazni uređaj

5. Zvučnici su
A) ulazni uređaj
B) središnji uređaj
C) izlazni uređaj
D) glasni uređaj

6. Web-kamera je
A) ulazni uređaj
B) izlazni uređaj
C) središnji uređaj
D) važni uređaj

7. U kućištu/središnjoj jedinici nalaze se:
A) procesor, RAM, matična ploča, tipkovnica
B) procesor, RAM, matična ploča, miš
C) procesor, RAM, matična ploča, skener
D) procesor, RAM, matična ploča, tvrdi disk

8. U kućištu/središnjoj jedinici nalaze se:
A) grafička kartica, zvučna kartica, procesor
B) grafička kartica, zvučna kartica, web-kamera
C) grafička kartica, zvučna kartica, projektor
D) grafička kartica, zvučna kartica, mikrofon

9. U kućištu računala nalazi se glavna ploča koja se naziva
A) memorijska ploča
B) velika ploča
C) matična ploča
D) procesorska ploča

10. %22Mozgom%22 računala naziva se:
A) HDD (Hard Disk Drive)
B) matična ploča
C) operacijski sustav
D) središnja procesna jedinica (procesor)

11. Programska oprema računala naziva se i
A) freeware
B) software
C) hardware
D) malware

12. Koju primjenu ima program Microsoft Word?
A) pisanje
B) šaranje
C) programiranje
D) nema namjenu

13. Skup programa koji upravljaju sklopovljem računala (hardverom) naziva se
A) primjenski program
B) operacijski program
C) aplikacijski program
D) Bojanje

14. Operacijski sustav koji koristimo u učionici Informatike naziva se
A) Windows 10
B) Windows 8
C) Windows 7
D) Windows XP

15. Neki operacijski sustavi za mobitele su:
A) iOS, Android, Apple
B) iOS, Android, Microsoft
C) iOS, Android, Windows
D) iOS, Android, IBM

16. Postupak ugradnje programa u računalo nazivamo:
A) aplikacijom
B) instalacijom
C) multitaskingom
D) internetom

17. Postupak uklanjanja programa iz računala nazivamo:
A) degradacijom
B) deugradnjom
C) deinstalacijom
D) dezinformacijom

18. Na računalo na kojemu nemamo instaliran operacijski sustav možemo instalirati bilo koji primjenski program.
A) Točno.
B) Netočno.
C) Ponekad.
D) OS ne mora biti na računalu.

19. Microsoft Windows je:
A) sklopovlje
B) primjenski program
C) operacijski sustav
D) nevažan program

20. Ovaj kviz bio je
A) težak
B) zanimljiv
C) dosadan
D) pretežak

.