Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Programiranje, 7. razred (prva 2 naslova)

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Vrsta podataka u Pythonu s kojom se pohranjuje decimalni broj izražava se s #.
A) float()
B) int()
C) bool
D) str()

2. Vrsta podataka u Pythonu s kojom se pohranjuje znakovni niz (tekst) izražava se s (upiši samo jednu riječ) #.
A) string(), str()

3. Tip podataka koji najčešće rabimo u naredbama grananja pri ispitivanju vrijednosti logičkog uvjeta. Taj tip podataka naziva se # podataka.
A) logički tip

4. a=4%3c5
A) TRUE
B) FALSE

5. Varijabli b pridruži znakovni niz (tekst) %27bicikl%27.

6. Koji broj će se ispisati u Pythonu nakon pritiska tipke Enter ako u Pythonu piše: int(6,9)?

7. U Pythonu piše: %3e%3e%3e x = %27ab%27 %3e%3e%3e y = %27cd%27 %3e%3e%3e x%2by Što će se ispisati u Pythonu nakon pritiska tipke Enter?

8. Znakovni niz možemo promatrati kao niz znakova koji su poredani zadanim redoslijedom. Brojčano označavanje položaja znakova unutar nekoga znakovnog niza nazivamo #.
A) indeksiranje

9. U Pythonu imamo sljedeći upis: %3e%3e%3e c = %27Bubamara%27 %3e%3e%3e c [7] Što će se ispisati u Pythonu nakon pritiska tipke Enter? Napomena: upiši samo slovo.

10. Neka nam varijabla d pohranjuje neki znakovni niz (teskt). U dohvaćanju više znakova niza istodobno, ako u Pythonu upišemo %3e%3e%3e [ : ] i pritisnemo tipku Enter, ispisat će nam #.
A) samo prvo slovo
B) samo zadnje slovo
C) cijelu riječ
D) ništa.

11. Ako je zadan znakovni niz s = %27Proporcionalnost%27, što će biti vrijednost izraza s [4:7]?

12. Funkcija koja kao rezultat vraća broj znakova od kojih se sastoji znakovna vrijednost naziva se #.
A) len()

13. Što je rezultat ispisa sljedećeg izraza? %3e%3e%3e r = %27Bicikl%27 %3e%3e%3e len(r) Rezultat je broj #.
A) šest, 6

14. Metoda koja kao rezultat vraća kopiju znakovnog niza prikazanog velikim tiskanim slovima naziva se #.
A) upper(), upper ()

15. Metoda koja kao rezultat vraća kopiju znakovnog niza prikazanog malim tiskanim slovima naziva se #.
A) lower(), lower ()

16. Metoda koja kao rezultat vraća poziciju prvog pojavljivanja znaka (znakovnig niza) unutar zadanog niza naziva se #.
A) index(r1), index, index(), index ()

17. Naziv metode se od varijable odvaja #.
A) točkom
B) dvotočkom
C) zarezom
D) polunavodnikom

18. Napiši program koji unosi neku riječ i okomito ispisuje tu riječ. Neka varijabla c pohranjuje riječ koju upisujemo. Napomena: na ispitu ne upisuješ program u ovakak ispitni kviz, već ćeš program moći upisati u Python.

19. Napiši program koji će provjeriti kolliko se puta u nekoj zadanoj riječi pojavljuje slovo o. Neka varijabla a pohranjuje riječ koju upisujemo. Napomena: na ispitu ne upisuješ program u ovakak ispitni kviz, već ćeš program moći upisati u Python.
.