Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Prava žrtve

Author: Senicnjak Ana
Description: Odaberite točan odgovor (ne postoji mogućnost više točnih odgovora).
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Koje od navedenih kaznenih djela se ne pokreće po privatnoj tužbi?
A) Kleveta
B) Teška krađa
C) Pronevjera- mala vrijednost
D) Uvreda

2. Tko od navedenih ima pravo na ostvarivanje prava na novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela?
A) Žrtva namjernog nasrtanja automobila
B) Žrtva lakših tjelesnih ozljeda
C) Žrtva koja je pretrpjela strah
D) Osoba koja traži naknadu za troškove putovanja

3. U kojem roku se odlučuje o zahtjevu za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela, a u kojem se roku može očekivati isplata?
A) 8 dana, 14 dana
B) 30 dana, 60 dana
C) 60 dana, 30 dana
D) 30 dana, 8 dana

4. Koja od navedenih prava ne pripadaju djetetu koje je žrtva kaznenog djela?
A) tajnost osobnih podataka
B) pravo na isključenje javnosti
C) jedno ispitivanje
D) pratnja osobe od povjerenja

5. Tko provodi obavijesno ispitivanje djeteta?
A) državni odvjetnik
B) osoba istog spola
C) osoba iz CZSS
D) specijalizirani policijski službenici

6. Mogu li se obavijesti, prikupljene od policije, koristiti kao dokaz?
A) Da, ako se radi o djetetu.
B) Da, ako se radi o punoljetnoj osobi.
C) Ne, osim ako se radi o punoljetnoj osobi.
D) Ne u svakom slučaju.

7. Ako oštećenik umre, može li netko drugi preuzeti progon?
A) Da, članovi obitelji u roku od 3 mjeseca.
B) Da, opunomoćenik u roku od 30 dana.
C) Ne.
D) Ovisno o postojanju oporuke.

8. Što od navedenog ne spada u prava svjedoka?
A) Ne odazivanje ukoliko sebe izlaže kaznenom progonu.
B) Pravo na naknadu troškova putovanja.
C) Usmeno odgovaranje.
D) Služiti se vlastitim jezikom.

9. Koga se mora obavijestiti u slučaju da je nasilje u obitelji počinjeno od strane osobe liječene od alkoholizma?
A) CZSS
B) Policiju
C) Državnog odvjetnika
D) Nadležnu zdravstvenu ustanovu

10. Koji je rok u kojemu oštećenik može preuzeti kazneni progon?
A) 8 dana od obavijesti DO o nepostojanju osnove za progon
B) 30 dana od obavijesti DO o nepostojanju osnove za progon
C) 8 dana od podnošenja kaznene prijave
D) Samoinicijativno u slučaju da ne želi da DO podnosi tužbu

11. Tko podnosi privatnu tužbu umjesto maloljetnika?
A) Državni odvjetnik
B) Zakonski zastupnik
C) CZSS
D) Policija

12. Koje kazneno djelo spada u grupu kaznenih djela protiv osobne slobode?
A) Nepružanje pomoći
B) Tjelesna ozljeda
C) Prijetnja
D) Prisila na sklapanje braka

13. Koja od navedenih udruga pruža besplatnu pravnu pomoć?
A) Udruga Nit Korenica
B) Udruga UZOR Rijeka
C) Tesa
D) Centar za žene Adela

14. Kako funkcionira povrat neosnovano isplaćene novčane naknade?
A) Vraća se pun iznos uvećan za kamate i troškove postupka.
B) Vraća se samo iznos isplaćene naknade.
C) Vraća se pun iznos naknade %2b novčana kazna.
D) Vraća se pun iznos, kamate, troškovi postupka i nov.kazna.

.