Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Povezivanje računala, 6. razred

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Računalna mreža sastoji se od:
A) strojne opreme (hardver)
B) listova
C) programske opreme (softver
D) zemlje

2. Uređaj kojim se računalo spaja na mrežu zove se # kartica.
A) mrežna, ethernet

3. Uređaj koji služi za spajanje više računala u mrežu zove se #.
A) preklopnik, preklopnik/prospojnik, prospojnik

4. Uređaj koji povezuje računalo s mrežom i upravlja prometom na mreži zove se #.
A) preklopnik
B) usmjernik
C) bežična mreža
D) Ethernet kabel

5. Vrsta bežične mreže naziva se #.
A) WIFI, wifi

6. Standardni protokol za razmjenu podataka među računalima zove se #.
A) tcp/ip, TCP/IP

7. Protokol za prijenos hipertekstualnih datoteka zove se: #.
A) HPPT
B) HTTP
C) HPTT
D) PTHT

8. FTP je protokol za # između klijenta i servera.
A) prijenos podataka

9. Prema načinu povezivanja uređaja u mreži razlikujemo:
A) žičnu i novu mrežu
B) žičnu i pletenu mrežu
C) bežičnu i staru mrežu
D) optičku, žičnu i bežičnu mrežu

10. Izbaci uljeza. Prednosti umreženih računala:
A) dijele zajedničke programe, podatke i opremu
B) povezuju korisnike računala diljem svijeta
C) štede prostor, vrijeme i novčane izdatke
D) lagana su i lako prenosiva

11. Ako koristim bežični način prijenosa koji se naziva Bluetooth, tada moram biti spojen na internet.
A) TRUE
B) FALSE

12. Kratica za lokalnu mrežu glasi #.
A) FAN
B) LAM
C) LAN
D) LAP

13. Lokalne mreže upotrebljavaju se u školama, bolnicama itd.
A) TRUE
B) FALSE

14. Kratica za mrežu koja se koristi na području većeg grada glasi #.
A) MAN, man

15. Široko rasprostranjena mreža ima kraticu #.
A) WAN
B) WAL
C) WAM
D) WAV

16. Najpoznatija WAN mreža je #:
A) internet, Internet, Internet., internet.
.