Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ponavljanje1_8r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Matična ploča
1. Logički sklopovi
2. Relacijska baza podataka
3. ROM memorija
4. Logička izjava
5. Sub i EndSub
6. Polje
7. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
8. RAM memorija
9. Logo, Basic, C, C%2b%2b
10. Microsoft Access
11. Tablica istinitosti
12. Upiti (Queries)
13. Tablica
14. Binarno stanje 1 ili T
15. Slog ili zapis (Record)

Answers:
0. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
1. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
2. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
3. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
4. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
5. programski jezici
6. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
7. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
8. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
9. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
10. program za izradu i korištenje baza podataka
11. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
12. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
13. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
14. osnovni objekti za izradu baze podataka
15. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
.