Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ponavljanje1_8r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. RAM memorija
1. Relacijska baza podataka
2. ROM memorija
3. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
4. Microsoft Access
5. Tablica istinitosti
6. Matična ploča
7. Logo, Basic, C, C%2b%2b
8. Tablica
9. Logički sklopovi
10. Logička izjava
11. Slog ili zapis (Record)
12. Sub i EndSub
13. Binarno stanje 1 ili T
14. Polje
15. Upiti (Queries)

Answers:
0. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
1. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
2. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
3. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
4. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
5. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
6. programski jezici
7. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
8. program za izradu i korištenje baza podataka
9. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
10. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
11. osnovni objekti za izradu baze podataka
12. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
13. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
14. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
15. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci