Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ponavljanje1_8r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Slog ili zapis (Record)
1. Upiti (Queries)
2. Matična ploča
3. Polje
4. Microsoft Access
5. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
6. Relacijska baza podataka
7. Logo, Basic, C, C%2b%2b
8. ROM memorija
9. Binarno stanje 1 ili T
10. Logička izjava
11. Logički sklopovi
12. Sub i EndSub
13. Tablica
14. RAM memorija
15. Tablica istinitosti

Answers:
0. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
1. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
2. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
3. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
4. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
5. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
6. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
7. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
8. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
9. program za izradu i korištenje baza podataka
10. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
11. programski jezici
12. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
13. osnovni objekti za izradu baze podataka
14. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
15. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju