Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ponavljanje1_8r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Microsoft Access
1. Relacijska baza podataka
2. Logička izjava
3. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
4. Logički sklopovi
5. Sub i EndSub
6. Binarno stanje 1 ili T
7. ROM memorija
8. Matična ploča
9. Upiti (Queries)
10. Slog ili zapis (Record)
11. Polje
12. Logo, Basic, C, C%2b%2b
13. Tablica
14. Tablica istinitosti
15. RAM memorija

Answers:
0. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
1. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
2. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
3. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
4. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
5. osnovni objekti za izradu baze podataka
6. program za izradu i korištenje baza podataka
7. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
8. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
9. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
10. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
11. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
12. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
13. programski jezici
14. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
15. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
.