Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ponavljanje1

Author:
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Microsoft Access
1. Logički sklopovi
2. Matična ploča
3. Slog ili zapis (Record)
4. Sub i EndSub
5. Tablica
6. Binarno stanje 1 ili T
7. Relacijska baza podataka
8. Polje
9. ROM memorija
10. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
11. RAM memorija
12. Logo, Basic, C, C%2b%2b
13. Tablica istinitosti
14. Upiti (Queries)
15. Logička izjava

Answers:
0. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
1. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
2. programski jezici
3. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
4. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
5. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
6. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
7. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
8. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
9. osnovni objekti za izradu baze podataka
10. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
11. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
12. program za izradu i korištenje baza podataka
13. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
14. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
15. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
.