Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ponavljanje1

Author:
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ROM memorija
1. Slog ili zapis (Record)
2. RAM memorija
3. Microsoft Access
4. Logički sklopovi
5. Relacijska baza podataka
6. Binarno stanje 1 ili T
7. Tablica
8. Tablica istinitosti
9. Matična ploča
10. Logo, Basic, C, C%2b%2b
11. Polje
12. Upiti (Queries)
13. Logička izjava
14. Sub i EndSub
15. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće

Answers:
0. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
1. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
2. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
3. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
4. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
5. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
6. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
7. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
8. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
9. program za izradu i korištenje baza podataka
10. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
11. programski jezici
12. osnovni objekti za izradu baze podataka
13. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
14. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
15. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
.