Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ponavljanje1

Author:
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Relacijska baza podataka
1. Tablica istinitosti
2. Microsoft Access
3. Tablica
4. Logički sklopovi
5. Sub i EndSub
6. Polje
7. RAM memorija
8. Logo, Basic, C, C%2b%2b
9. Upiti (Queries)
10. Logička izjava
11. Matična ploča
12. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
13. Binarno stanje 1 ili T
14. Slog ili zapis (Record)
15. ROM memorija

Answers:
0. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
1. osnovni objekti za izradu baze podataka
2. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
3. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
4. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
5. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
6. program za izradu i korištenje baza podataka
7. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
8. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
9. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
10. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
11. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
12. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
13. programski jezici
14. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
15. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
.