Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ponavljanje1

Author:
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Logo, Basic, C, C%2b%2b
1. Matična ploča
2. Slog ili zapis (Record)
3. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
4. Microsoft Access
5. Relacijska baza podataka
6. Upiti (Queries)
7. Tablica
8. Logički sklopovi
9. Tablica istinitosti
10. ROM memorija
11. Binarno stanje 1 ili T
12. Polje
13. Sub i EndSub
14. RAM memorija
15. Logička izjava

Answers:
0. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
1. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
2. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
3. programski jezici
4. osnovni objekti za izradu baze podataka
5. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
6. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
7. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
8. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
9. program za izradu i korištenje baza podataka
10. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
11. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
12. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
13. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
14. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
15. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju