Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ponavljanje1

Author:
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Tablica istinitosti
1. Logička izjava
2. ROM memorija
3. Matična ploča
4. Tablica
5. Relacijska baza podataka
6. Slog ili zapis (Record)
7. Binarno stanje 1 ili T
8. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
9. RAM memorija
10. Logički sklopovi
11. Microsoft Access
12. Upiti (Queries)
13. Logo, Basic, C, C%2b%2b
14. Polje
15. Sub i EndSub

Answers:
0. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
1. programski jezici
2. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
3. osnovni objekti za izradu baze podataka
4. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
5. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
6. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
7. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
8. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
9. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
10. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
11. program za izradu i korištenje baza podataka
12. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
13. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
14. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
15. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.