Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ponavljanje1

Author:
Description: Poveži pojam i definiciju!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Relacijska baza podataka
1. Logički sklopovi
2. Microsoft Access
3. Upiti (Queries)
4. Polje
5. Tablice, upiti, obrasci, Izvješće
6. RAM memorija
7. Tablica istinitosti
8. Binarno stanje 1 ili T
9. Matična ploča
10. Sub i EndSub
11. Logo, Basic, C, C%2b%2b
12. Tablica
13. Logička izjava
14. ROM memorija
15. Slog ili zapis (Record)

Answers:
0. programski jezici
1. baza podataka gdje su tablice međusobno povezane
2. program za izradu i korištenje baza podataka
3. jedan redak u tablici, koji se sastoji od jednog ili više polja
4. stupac u tablici baze podataka (ima naziv i vrstu)
5. služi za povezivanje glavnih dijelova računala.
6. osnovne jedinice od kojih se tvore računala.
7. tablice koje prikazuju istinitost složenih logičkih izjava.
8. ključne riječi koje označavaju početak i kraj potprograma
9. memorija koja čuva podatke samo dok je računalo uključen
10. memorija koja čuva podatke trajno, neovisno o napajanju
11. osnovni objekti za izradu baze podataka
12. služe za izdvajanje podataka iz tablice po kriteriju
13. objekt baze podataka u kojem su pohranjeni podaci
14. označavamo logičku izjavu koja je istinita.
15. izjava kojima je moguće utvrditi istinitost ili lažnost.
.