Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Strojna i programska oprema računala - Petrovsko

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Koliki je najmanji broj osoba potreban za komunikaciju?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2. Odaberi dio komunikacijskog sustava koji nedostaje. To su: izvorište, koder, kanal, dekoder i:
A) zrak
B) internet
C) slika
D) odredište

3. Izbaci uljeza kod pravila prenošenja informacija hrvatskim jezikom.
A) rukopis
B) abeceda
C) pravopis
D) gramatika

4. Odaberi naziv pravila prijenosa informacija putem interneta.
A) izgovor
B) dogovor
C) potok
D) protokol

5. Kratica za HyperText Transfer Protocol je:
A) HPTP
B) HTPT
C) HTTP
D) HPTT

6. CPU dolazi od:
A) Central Proccessing Unit
B) Central Processing Unit
C) Central Proccessing Unicode
D) Clide Processing Unit

7. Koji je osnovni element u Booleovoj algebri?
A) logička riječ
B) logička izjava
C) nelogička izjava
D) Booleova rečenica

8. Izjava %22Moja kuća je najljepša%22 je:
A) točna
B) objektivna
C) netočna
D) subjektivna

9. Koje su osnovne logičke operacije:
A) zbrajanje, oduzimanje, množenje
B) dijeljenje, konjunkcija, negacija
C) disjunkcija, negacija oduzimanje
D) konjunkcija, disjukncija i negacija

10. Kako se označava istinita izjava?
A) T ili 1
B) T ili 0
C) NE ili 0
D) DA ili 1

11. Logički sklop ILI odražava operaciju
A) NE
B) disjunkciju
C) konjunkciju
D) afirmaciju

12. Logički sklop I odražava operaciju
A) diskonjunkcije
B) konjugacije
C) konjunkcije
D) disjunkcije

13. Broj 8 veći je od broja 5.
A) T 1
B) F 0
C) to je subjektivna izjava
D) to je objektivna izjava

14. petak %3e subota
A) T 1
B) F = 0
C) to je subjektivna izjava
D) to je objektivna izjava

.