Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Polska_przemysl_i_rolnictwo

Author:
Description:
Keywords: polska, rolnictwo, przemysł, op, , , online teaching

Content:
Quiz:

1. W którym z poniżej wymienionych miejsc NIE wydobywa się rud miedzi?
A) Polkowice
B) Rudna
C) Lublin
D) Lubin

2. Najwięcej zakładów cukrowniczych i cukrowni znajduje się w województwie...
A) Kujawsko-pomorskim
B) Podlaskim
C) Świętokrzyskim
D) Małopolskim

3. Co produkują zakłady Bombardier?
A) Ładunki wybuchowe
B) Tabor i osprzęt kolejowy
C) Wiertarki
D) Nawozy sztuczne

4. Które zwierzeta hodowlane są najczęściej hodowane w Polsce?
A) krowy
B) świnie
C) konie
D) owce

5. Zakłady Unilever, PeSa oraz Romet znajdują się w...
A) Bydgoskim OP
B) Szczecińskim OP
C) Poznańskim OP
D) Rzeszowskim OP

6. Gdzie w Polsce wydobywa się najwięcej węgla brunatnego?
A) w Bełchatowie
B) w Białej Górze
C) w Kamieniu Pomorskim
D) w Lublinie

7. Gdzie w polsce występuje najdłuższy okres wegetacyjny?
A) w Suwałkach
B) w Warszawie
C) w Poznaniu
D) we Wrocławiu

8. W którym województwie produkuje się najwięcej owoców?
A) Kujawsko-pomorskim
B) Mazowieckim
C) Lubelskim
D) Śląskim

9. Gdzie znajduje się największa w Polsce elektrownia cieplna?
A) w Bełchatowe
B) w Warszawie
C) w Gdańsku
D) w Solinie

10. Gdzie znajdudje się jedyna w Polsce Huta aluminium?
A) w Koninie
B) w Gdańsku
C) w Poznaniu
D) w Warszawie

11. Firma Solaris produkuje...
A) autobusy, autokary, tramwaje
B) słodycze
C) maszyny do szycia
D) sprzęt optyczny

12. Która z niżej wymienionych firm NIE produkuje środków transportu?
A) Newag
B) Bombardiier
C) Optimus
D) PeSa

13. W którym województwie uprawia się najwięcej buraków cukrowych?
A) Wielkopolskim
B) Lubuskim
C) Opolskim
D) Podkarpackim

14. Które z niżej wymienionych roślin uprawnych to rośliny przemysłowe?
A) buraki cukrowe
B) rzodkiewki
C) pomidory
D) marchew

15. Spośród zbóż uprawianych w Polsce największe powierzchnie zajmują uprawy...
A) pszenicy
B) żyta
C) jęczmienia
D) owsa

16. W którym z niżej wymienionych województw produkuje się najwięcej mleka?
A) Podlaskim
B) Podkarpackim
C) Małopolskim
D) Lubuskim

17. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce, według danych z 2010 roku wynosiła...
A) 7,2 ha
B) 2,7 ha
C) 17,2 ha
D) 12,7

18. Polar Wrocław produkuje...
A) materiał typu polar
B) mrożonki
C) sprzęt AGD
D) suchy lód

19. Zespół elektrowni Dolna Odra znajduje się w...
A) Poznańskim OP
B) Szczecińskim OP
C) Wrocławskim OP
D) Bydgoskim OP

20. Firma Newag działa w
A) Łódzkim OP
B) Nowosądeckim OP
C) Krakowskim OP
D) Karpackim OP

21. Granica dochodowości gospodarstwa rolnego w Polsce to...
A) 1-5 ha
B) 10-15 ha
C) 25-30 ha
D) 35-40 ha

22. Która z wymienionych niżej gałęzi przemysłu NIE występuje w Warszawskim OP?
A) mineralny
B) spożywczy
C) elektromaszynowy
D) chemiczny

23. Najwięcej ciągników znajduje się w Polsce...
A) NW
B) SE
C) W
D) centralnej

24. Najwięcej nawozów sztucznych zużywa się w województwie...
A) Dolnośąskim
B) Lubelskim
C) Lubuskim
D) Kujawsko-pomorskim

25. Najwięcej trzody chlewnej chodowane jest w województwach
A) lubuskim i lubelskim
B) mazowieckim i zachodnio-pomorskim
C) śląskim i podkarpackim
D) wielkopolskim i kujawsko- pomorskim

26. Śmigłowce Blackhawk są produkowane w ...
A) Warszawskim OP
B) Rzeszowskim OP
C) Bydgoskim OP
D) Krakowskim OP

27. Na wyżynie lubelskiej przeważają uprawy...
A) żyta i ziemniaków
B) jęczmienia
C) pszenicy i buraków cukrowych
D) owsa

28. Który z czynników jest niekorzystny dla rozwoju rolnictwa?
A) krótki okres wegetacyjny
B) równinne ukształtowanie powierzchni
C) położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych
D) gleby z dużą zawartością próchnicy

29. Zasady dobrej kultury rolnej to...
A) zasadu savoir vivre obowązujące rolników
B) użytkowanie ziemi rolnej z dbałością o środowisko
C) pozostawienie ziemi rolnej odłogiem
D) uprawianie wyłącznie zbóż

30. Polskie zakłady przemysłu lotniczego znajdują się przede wszystkim...
A) na podkarpaciu
B) na lubelszczyźnie
C) na śląsku
D) w lubuskiem

31. Obecnie w Polsce najwięcej jest gospodarstw rolnych o powierzchni...
A) do 1 ha
B) 1-5 ha
C) 10-15 ha
D) powyżej 50 ha

32. Obecnie w polsce najmniej jest gospodarstw rolnych o powierzchni
A) do 1 ha
B) 1-5 ha
C) 10-15 ha
D) powyżej 50 ha

33. Największe gospodarstwa rolne znajdują się w Polsce...
A) NW
B) SE
C) środkowej
D) SW

34. Największa powierzchnia użytków rolnych (łacznie) według spisu rolnego z 2010 roku znajduje się w gospodarstwach...
A) poniżej 1 ha
B) 1-5 ha
C) 5-10 ha
D) powyżej 50 ha

35. Najmniejsze gospodarstwa rolne znajdują się w Polsce...
A) NW
B) SE
C) środkowej
D) NE

36. Okreg przemysłowy, w którym znajdują się fabryki Bombardier i Volvo
A) Wrocławski
B) Poznański
C) Krakowski
D) Częstochowski

37. Największym okręgiem przemysłowym w Polsce jest
A) GOP
B) Warszawski OP
C) Poznański OP
D) OP Zatoki Gdańskiej
.