Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

pojęcia i epoki

Author: Polak Katarzyna
Description: Połącz pojęcia z epokami.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Średniowiecze
A) reformacja
B) rycerstwo
C) sakralność
D) wasal

2. Renesans
A) reformacja
B) humanizm
C) poeta doctus
D) demokracja

3. Barok
A) sarmatyzm
B) ewolucjonizm
C) koncept
D) kontrreformacja

4. Oświecenie
A) klasycyzm
B) satyra
C) kubizm
D) racjonalizm

5. Romantyzm
A) utylitaryzm
B) intuicja
C) gotycyzm
D) mistycyzm
.