Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vàlvules de simultaneïtat
1. cilindre de doble efecte
2. filtre
3. vàlvula 5/3
4. assecador pneumàtic
5. regulador de pressió
6. motor pneumàtic
7. vàlvula antiretorn
8. vàlvula 5/2
9. vàlvules de vies
10. refrigerador
11. compressor
12. vàlvules selectores de circuit
13. cilindre de simple efecte
14. manòmetre
15. vàlvula 4/2

Answers:
0. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
1. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
2. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
3. distribueixen l%27aire comprimit
4. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
5. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
6. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
7. manté constant la pressió de l%27aire
8. elimina la humitat de l%27aire
9. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
10. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
11. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
12. comprimeix l%27aire
13. indica la pressió de l%27aire comprimit
14. elimina les impureses de l%27aire
15. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions