Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. compressor
1. vàlvules de vies
2. vàlvula 5/3
3. vàlvules de simultaneïtat
4. refrigerador
5. regulador de pressió
6. cilindre de simple efecte
7. cilindre de doble efecte
8. assecador pneumàtic
9. vàlvules selectores de circuit
10. vàlvula antiretorn
11. vàlvula 4/2
12. manòmetre
13. motor pneumàtic
14. vàlvula 5/2
15. filtre

Answers:
0. manté constant la pressió de l%27aire
1. comprimeix l%27aire
2. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
3. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
4. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
5. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
6. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
7. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
8. elimina la humitat de l%27aire
9. indica la pressió de l%27aire comprimit
10. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
11. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions
12. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
13. elimina les impureses de l%27aire
14. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
15. distribueixen l%27aire comprimit
.