Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vàlvula 4/2
1. vàlvula 5/3
2. vàlvula 5/2
3. cilindre de doble efecte
4. manòmetre
5. vàlvules selectores de circuit
6. filtre
7. assecador pneumàtic
8. vàlvula antiretorn
9. motor pneumàtic
10. compressor
11. vàlvules de simultaneïtat
12. regulador de pressió
13. refrigerador
14. vàlvules de vies
15. cilindre de simple efecte

Answers:
0. distribueixen l%27aire comprimit
1. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
2. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
3. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
4. elimina la humitat de l%27aire
5. manté constant la pressió de l%27aire
6. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
7. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions
8. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
9. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
10. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
11. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
12. elimina les impureses de l%27aire
13. indica la pressió de l%27aire comprimit
14. comprimeix l%27aire
15. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
.