Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. cilindre de simple efecte
1. vàlvula 5/2
2. vàlvula 4/2
3. assecador pneumàtic
4. vàlvula antiretorn
5. refrigerador
6. filtre
7. cilindre de doble efecte
8. vàlvula 5/3
9. vàlvules de simultaneïtat
10. vàlvules selectores de circuit
11. compressor
12. manòmetre
13. regulador de pressió
14. vàlvules de vies
15. motor pneumàtic

Answers:
0. comprimeix l%27aire
1. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
2. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
3. manté constant la pressió de l%27aire
4. distribueixen l%27aire comprimit
5. elimina les impureses de l%27aire
6. indica la pressió de l%27aire comprimit
7. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
8. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
9. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
10. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
11. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
12. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions
13. elimina la humitat de l%27aire
14. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
15. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
.