Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. regulador de pressió
1. vàlvules de simultaneïtat
2. vàlvula 5/2
3. vàlvula antiretorn
4. vàlvula 5/3
5. compressor
6. motor pneumàtic
7. refrigerador
8. cilindre de doble efecte
9. assecador pneumàtic
10. vàlvules de vies
11. vàlvules selectores de circuit
12. vàlvula 4/2
13. filtre
14. cilindre de simple efecte
15. manòmetre

Answers:
0. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions
1. indica la pressió de l%27aire comprimit
2. distribueixen l%27aire comprimit
3. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
4. elimina les impureses de l%27aire
5. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
6. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
7. elimina la humitat de l%27aire
8. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
9. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
10. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
11. manté constant la pressió de l%27aire
12. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
13. comprimeix l%27aire
14. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
15. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
.