Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. vàlvules de vies
1. vàlvules selectores de circuit
2. vàlvula antiretorn
3. compressor
4. vàlvules de simultaneïtat
5. cilindre de doble efecte
6. motor pneumàtic
7. cilindre de simple efecte
8. assecador pneumàtic
9. refrigerador
10. filtre
11. vàlvula 4/2
12. regulador de pressió
13. vàlvula 5/2
14. vàlvula 5/3
15. manòmetre

Answers:
0. elimina les impureses de l%27aire
1. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
2. comprimeix l%27aire
3. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
4. indica la pressió de l%27aire comprimit
5. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
6. distribueixen l%27aire comprimit
7. manté constant la pressió de l%27aire
8. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
9. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions
10. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
11. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
12. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
13. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
14. elimina la humitat de l%27aire
15. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
.