Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. filtre
1. assecador pneumàtic
2. regulador de pressió
3. cilindre de simple efecte
4. refrigerador
5. vàlvules de simultaneïtat
6. vàlvula 5/2
7. compressor
8. manòmetre
9. motor pneumàtic
10. vàlvules de vies
11. vàlvula antiretorn
12. vàlvula 4/2
13. vàlvules selectores de circuit
14. vàlvula 5/3
15. cilindre de doble efecte

Answers:
0. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
1. distribueixen l%27aire comprimit
2. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
3. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions
4. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
5. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
6. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
7. comprimeix l%27aire
8. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
9. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
10. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
11. elimina la humitat de l%27aire
12. indica la pressió de l%27aire comprimit
13. manté constant la pressió de l%27aire
14. elimina les impureses de l%27aire
15. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
.