Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Domino de les instal·lacions pneumàtiques

Author: Terradelles Imma
Description:
Keywords: pneumàtica, català, tecnologia, 4tESO, , , online teaching

Content:
Definitions:
0. motor pneumàtic
1. assecador pneumàtic
2. refrigerador
3. cilindre de doble efecte
4. regulador de pressió
5. vàlvules selectores de circuit
6. cilindre de simple efecte
7. vàlvula 5/3
8. vàlvules de simultaneïtat
9. vàlvula 4/2
10. filtre
11. vàlvula antiretorn
12. compressor
13. manòmetre
14. vàlvules de vies
15. vàlvula 5/2

Answers:
0. indica la pressió de l%27aire comprimit
1. vàlvula amb 5 vies i tres posicions
2. l%27aire només entra per un dels costats de l%27èmbol
3. elimina la humitat de l%27aire
4. realitzen treball en la cursa d%27avançament i en la de retrocés
5. manté constant la pressió de l%27aire
6. distribueixen l%27aire comprimit
7. l%27aire comprimit produeix un moviment giratori
8. permet el pas de l%27aire en un únic sentit
9. comprimeix l%27aire
10. vàlvula amb 5 vies i 2 posicions
11. elimina les impureses de l%27aire
12. per a permetre el pas d%27aire cal que n%27entri per les dues entrades
13. vàlvula amb 4 vies i 2 posicions
14. disminueix la temperatura de l%27aire comprimit
15. permeten el pas d%27aire indistintament des de dos punts d%27entrada
.