Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

pitanja

Author: Matovic Natasa
Description:
Keywords: od gine do papira, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. gotovi proizvod
1. organski otpad
2. osobine materijala
3. pluta
4. kompostiranje
5. alat za obradu drveta
6. papir
7. poluproizvod
8. razlaganje drveta
9. tvrdo drvo
10. meko drvo
11. dobijanje papira
12. razlaganje stakla
13. pamučna odjeća
14. glina
15. meki materijal

Answers:
0. 2-5 mjeseci
1. olovka, lenjir, metar itd,
2. pretvaranje organskih ostataka u humus
3. čekić, bušilica, turpija itd
4. jela , bor i smrča
5. sakupljanje,izdvajanje, korišćenje
6. elastičnost, tvrdoća, propustljivost...
7. služi za dalju obradu
8. hrast, bukva,javor
9. guzvanje, cjepanje, rezanje , lijepljenje itd.
10. nikad
11. ostaci od voća i povrća i različitih biljaka
12. 10-30 dana
13. glina plastelin
14. deblji , višeslojni papirni materijal
15. list, karton, lepenka, talasasti karton
.