Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

pitanja

Author: Matovic Natasa
Description:
Keywords: od gine do papira, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. pluta
1. dobijanje papira
2. pribor za obradu drveta
3. karton
4. razlaganje drveta
5. glina
6. tvrdo drvo
7. kompostiranje
8. osobine materijala
9. meko drvo
10. preoblikovanje papira
11. razlaganje stakla
12. papir
13. pamučna odjeća
14. konzerve
15. poluproizvod

Answers:
0. služi za dalju obradu
1. jela i bor
2. list, karton, lepenka, talasasti karton
3. plakari, stolovi, stolice itd.
4. elastičnost, tvrdoća, propustljivost...
5. 10-30 dana
6. glina plastelin
7. olovka, lenjir, metar itd,
8. 1-2 nedjelje
9. pretvaranje organskih ostataka u humus
10. jela , bor i smrča
11. guzvanje, cjepanje, rezanje , lijepljenje itd.
12. nikad
13. 2-5 mjeseci
14. ostaci od voća i povrća i različitih biljaka
15. prirodni materijal potiče iz zemlje
.