Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

pitanja

Author: Matovic Natasa
Description:
Keywords: od gine do papira, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kompostiranje
1. razlaganje papira
2. gotovi proizvod
3. tvrdo drvo
4. papir
5. meki materijal
6. preoblikovanje papira
7. razlaganje stakla
8. reciklaža
9. pribor za obradu drveta
10. pluta
11. meko drvo
12. konzerve
13. alat za obradu drveta
14. organski otpad
15. razlaganje drveta

Answers:
0. prirodni materijal potiče iz zemlje
1. elastičnost, tvrdoća, propustljivost...
2. 10-15 godina
3. jela , bor i smrča
4. sakupljanje,izdvajanje, korišćenje
5. deblji , višeslojni papirni materijal
6. ostaci od voća i povrća i različitih biljaka
7. 10-30 dana
8. 1-2 nedjelje
9. 100-500 godina
10. list, karton, lepenka, talasasti karton
11. nikad
12. jela i bor
13. pretvaranje organskih ostataka u humus
14. služi za dalju obradu
15. laka,elastična i ne propušta vodu
.