Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

pitanja

Author: Matovic Natasa
Description:
Keywords: od gine do papira, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. pamučna odjeća
1. tvrdo drvo
2. gotovi proizvod
3. pluta
4. poluproizvod
5. kompostiranje
6. reciklaža
7. karton
8. meki materijal
9. organski proizvodi
10. papir
11. razlaganje stakla
12. osobine materijala
13. glina
14. razlaganje papira
15. organski otpad

Answers:
0. pretvaranje organskih ostataka u humus
1. jela i bor
2. 100-500 godina
3. elastičnost, tvrdoća, propustljivost...
4. 1-2 nedjelje
5. služi za dalju obradu
6. prirodni materijal potiče iz zemlje
7. hrast, bukva,javor
8. jela , bor i smrča
9. 10-30 dana
10. list, karton, lepenka, talasasti karton
11. olovka, lenjir, metar itd,
12. guzvanje, cjepanje, rezanje , lijepljenje itd.
13. ostaci od voća i povrća i različitih biljaka
14. deblji , višeslojni papirni materijal
15. plakari, stolovi, stolice itd.
.