Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

pitanja

Author: Matovic Natasa
Description:
Keywords: od gine do papira, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. alat za obradu drveta
1. karton
2. kompostiranje
3. konzerve
4. pribor za obradu drveta
5. organski proizvodi
6. organski otpad
7. osobine materijala
8. pamučna odjeća
9. razlaganje stakla
10. tvrdo drvo
11. razlaganje drveta
12. reciklaža
13. preoblikovanje papira
14. pluta
15. razlaganje papira

Answers:
0. služi za dalju obradu
1. elastičnost, tvrdoća, propustljivost...
2. čekić, bušilica, turpija itd
3. prirodni materijal potiče iz zemlje
4. 10-15 godina
5. pretvaranje organskih ostataka u humus
6. jela i bor
7. 10-30 dana
8. 100-500 godina
9. ostaci od voća i povrća i različitih biljaka
10. nikad
11. sakupljanje,izdvajanje, korišćenje
12. guzvanje, cjepanje, rezanje , lijepljenje itd.
13. 2-5 mjeseci
14. deblji , višeslojni papirni materijal
15. hrast, bukva,javor
.