Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

pitanja

Author: Matovic Natasa
Description:
Keywords: od gine do papira, , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. poluproizvod
1. razlaganje drveta
2. karton
3. papir
4. osobine materijala
5. kompostiranje
6. konzerve
7. gotovi proizvod
8. organski otpad
9. preoblikovanje papira
10. dobijanje papira
11. meki materijal
12. razlaganje papira
13. razlaganje stakla
14. tvrdo drvo
15. reciklaža

Answers:
0. laka,elastična i ne propušta vodu
1. glina plastelin
2. 10-30 dana
3. olovka, lenjir, metar itd,
4. jela i bor
5. pretvaranje organskih ostataka u humus
6. 100-500 godina
7. prirodni materijal potiče iz zemlje
8. 1-2 nedjelje
9. deblji , višeslojni papirni materijal
10. služi za dalju obradu
11. hrast, bukva,javor
12. plakari, stolovi, stolice itd.
13. guzvanje, cjepanje, rezanje , lijepljenje itd.
14. nikad
15. čekić, bušilica, turpija itd
.