Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Utwórz zdania przeczące.

Author: Przesmycki Przemek
Description: Uzupełnij luki formą przeczącą w czasie Past Simple
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. We went to the cinema. We # to the cinema.
A) did not go, didn%27t go

2. They played football. They # play football.
A) did not play, didn%27t play

3. It rained yesterday. It # yesterday.
A) did not rain, didn%27t rain

4. You did your homework. You # your homework.
A) did not do, didn%27t do

5. She woke up at six o%27clock. She # up at six o%27clock.
A) did not wake, didn%27t wake

6. We took a taxi home. We # a taxi home.
A) did not take, didn%27t take

7. He caught a cold. He # a cold.
A) did not catch, didn%27t catch

8. Their car broke down last night. Their car # down last night.
A) did not break, didn%27t break

9. She became a pop star. She # a pop star.
A) did not become, didn%27t become
.