Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Pärilikkus

Author: Jõgi Urve
Description: Vali õige(d) vastus(ed) ja märgista need. Aeg ei ole piiratud, kuid arvestan esimest tulemust. Lüngas olev sõna peab olema õiges käändes, et arvuti selle õigeks loeks.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Dominantne on tunnus, mis alati avaldub, kui vastav alleel on olemas
A) TRUE
B) FALSE

2. Kui mõlemal vanemal on retsessiivne tunnus, siis milline on tõenäosus, et neil sünnib dominantse tunnusega laps?
A) 0%25
B) 25%25
C) 75%25
D) 100%25

3. Millised väited pärilikkuse kohta on tõesed?
A) Pärilikkuse edasikandjaks organismis on rakutuumas paiknev DNA
B) Pärilikkus kindlustab vanemate ja järglaste sarnasuse
C) Pärilikkuse tõttu on samade vanemate lapsed kõik ühesugused
D) Pärilikkus esineb ainult inimestel

4. # on ühe kromosoomi erinevad vormid.
A) Alleelid

5. Mitu kromosoomi on inimese igas keharakus?
A) 23
B) 32
C) 46
D) 64

6. Tunnust, mis alati avaldub, nimetatakse # tunnuseks.
A) dominantseks
.